Sobota, 29. února 2020

Velké množství alkoholu zlikvidováno

Prostějov - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), v roce 2011 nabyl celkem 610 litrů alkoholu, a to na základě rozhodnutí Celního úřadu Prostějov a Celního úřadu Frýdek – Místek.
Jednalo se o Griotku, Vodku, Frederico rum, Karpatskou hořkou, Moravskou švestku, Napoleon, Rum tuzemák a další druhy alkoholu, v celkové hodnotě přes 80 tisíc korun.
 
Administrativním úkonem ÚZSVM tento alkohol v souladu se zákonem o majetku státu převedl Generálnímu ředitelství cel, které následně zajistilo likvidaci. Fyzická likvidace byla provedena na základě dohody uzavřené mezi Celním úřadem Prostějov a obchodní společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a. s., Olomouc.  V čistírně odpadních vod Kralický Háj v Kralicích na Hané byl alkohol zlikvidován. Prázdné nevratné obaly byly vhozeny do kontejnerů na tříděný odpad.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace