Úterý, 31. března 2020

březen

Obrazy z dědictví předal ÚZSVM archivu v Děčíně

19.03.2014
Děčín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal 15 movitých věcí muzejní hodnoty Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích, Okresnímu archivu v Děčíně.

ÚZSVM zveřejnil seznam desetitisíců nemovitostí s neznámým vlastníkem

17.03.2014
Praha, 17. 3. 2014 – Seznam 192 tisíc nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí zveřejnil na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Přehled má pomoci dohledat neznámé vlastníky nemovitostí nebo odstranit nedostatky v evidenci nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Nový katastrální zákon ukládá ÚZSVM pokusit se tyto neznámé vlastníky vyhledat, a to ve spolupráci s obcemi, které seznamy pro své území zveřejní na úředních deskách.

Jablonec nad Nisou získal bezúplatně pozemky na sídlišti Janovská

06.03.2014
Liberec - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou bezúplatně nemovitosti za více než 8,5 milionu korun.