Středa, 27. května 2020

březen

Sto let starý dům z dědictví má nového majitele

31.03.2014
Sto let starý dům z dědictví má nového majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal již v prvním kole výběrového řízení nemovitosti za 767 tisíc korun v katastrálním území Jeřmanice.

Bývalé koupaliště v Lestkově na Chomutovsku se prodalo za půl milionu

28.03.2014
Bývalé koupaliště v Lestkově na Chomutovsku se prodalo za půl milionu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem nemovitostí do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 535 tisíc korun.

ÚZSVM prodal rekreační chatu v Ledečku

27.03.2014
ÚZSVM prodal rekreační chatu v Ledečku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve 4. kole výběrového řízení za 300 tisíc korun rekreační chatu v katastrálním území Ledečko nad Sázavou.

Obec Ústí u Vsetína získala bezúplatně pozemek

26.03.2014
Obec Ústí u Vsetína získala bezúplatně pozemek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl obci Ústí u Vsetína pozemek pod místní komunikací.

ÚZSVM prodal Českému rozhlasu pozemek pod jeho rekreačním zařízením

25.03.2014
ÚZSVM prodal Českému rozhlasu pozemek pod jeho rekreačním zařízením
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal Českému rozhlasu pozemek pod budovou rekreační chaty, která je ve vlastnictví tohoto veřejnoprávního média. Výnos z prodeje ve výši 600 tisíc korun odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Prodej menší usedlosti na Chomutovsku vynesl milion korun

24.03.2014
Prodej menší usedlosti na Chomutovsku vynesl milion korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal za více než 1 milion korun ve 2. kole výběrového řízení nemovitosti v katastrálním území Malé Březno.

Prodej zahrady na Kladensku vynesl přes 400 tisíc korun

21.03.2014
Prodej zahrady na Kladensku vynesl přes 400 tisíc korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za 401 tisíc korun ve výběrovém řízení nemovitost v katastrálním území Hnidousy.

Historický šicí stroj bezúplatně převeden Národnímu památkovému ústavu

20.03.2014
Historický šicí stroj bezúplatně převeden Národnímu památkovému ústavu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava), nabyl v souladu se zákonem ze soudní úschovy historický šicí stroj. O tuto movitou věc se v zákonné lhůtě jeho majitel nepřihlásil, a proto připadl státu.

Obrazy z dědictví předal ÚZSVM archivu v Děčíně

19.03.2014
Obrazy z dědictví předal ÚZSVM archivu v Děčíně
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal 15 movitých věcí muzejní hodnoty Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích, Okresnímu archivu v Děčíně.

Bytový dům v Prostějově se prodal za 2,3 milionu

18.03.2014
Bytový dům v Prostějově se prodal za 2,3 milionu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), prodal ve výběrovém řízení za více než 2,3 milionu korun bytový dům nacházející se v katastrálním území Prostějov.

ÚZSVM zveřejnil seznam desetitisíců nemovitostí s neznámým vlastníkem

17.03.2014
Praha, 17. 3. 2014 – Seznam 192 tisíc nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí zveřejnil na svém webu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Přehled má pomoci dohledat neznámé vlastníky nemovitostí nebo odstranit nedostatky v evidenci nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Nový katastrální zákon ukládá ÚZSVM pokusit se tyto neznámé vlastníky vyhledat, a to ve spolupráci s obcemi, které seznamy pro své území zveřejní na úředních deskách.

Model moždíře putuje do sbírek Vojenského historického ústavu

17.03.2014
Model moždíře putuje do sbírek Vojenského historického ústavu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do sbírek Vojenského historického ústavu Praha model moždíře na podstavci. Jde o model 30,5 cm moždíře vzor 11, systém Škoda, vyráběný v Plzni.

ÚZSVM uzavřel na jihu Čech první dohodu o vydání majetku církvi

14.03.2014
ÚZSVM uzavřel na jihu Čech první dohodu o vydání majetku církvi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), uzavřel s Římskokatolickou farností Blatná dohodu o vydání pozemku parc. č. 2143 v katastrálním území a obci Blatná. Pozemek navazuje na areál farnosti, je součástí veřejného prostranství a nachází se v části určující charakter Městské památkové zóny Blatná.

Půl milionu korun z dědictví připadlo státu

13.03.2014
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), odvedl do státní pokladny více než 560 tisíc korun, které získal po zemřelém bez dědiců.

Hadí kůže a exponát krokodýla byly na výstavě Dnů NATO

12.03.2014
Hadí kůže a exponát krokodýla byly na výstavě Dnů NATO
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Generálnímu ředitelství cel šest kusů hadích kůží a jeden preparát krokodýla.

Klavír značky Hofmann & Černý prodán ve výběrovém řízení

12.03.2014
Klavír značky Hofmann & Černý prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal v 1. kole výběrového řízení klavír za nejvyšší nabídku 10, 5 tisíce korun. Jednalo se o pianino zn. Hofmann & Černý, v provedení klasické dřevěné skříně, matný mořený dub.

ÚZSVM předal starožitnosti Krkonošskému muzeu

11.03.2014
ÚZSVM předal starožitnosti Krkonošskému muzeu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), předal v souladu se zákonem Krkonošskému muzeu v Jilemnici předměty muzejní hodnoty. Depozitář muzea se tak rozšířil o vyřezávaný dřevěný kříž s Ježíšem Kristem, o starožitnou malovanou truhlu a dvoumiskové váhy.

ÚZSVM převedl kutnohorské nemocnici tři pozemky

10.03.2014
ÚZSVM převedl kutnohorské nemocnici tři pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), uzavřel se Středočeským krajem výpůjčku na tři pozemky v areálu Nemocnice Kutná Hora a poté je bezúplatně a z důvodu veřejného zájmu v souladu se zákonem převedl.

Ředitelství silnic a dálnic získalo bezúplatně 23 pozemků

07.03.2014
Ředitelství silnic a dálnic získalo bezúplatně 23 pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl celkem 23 pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizaci zřízené Ministerstvem dopravy. Pozemky o celkové výměře 6.570 m2 mají účetní hodnotu celkem 473 tisíc korun.

Jablonec nad Nisou získal bezúplatně pozemky na sídlišti Janovská

06.03.2014
Jablonec nad Nisou získal bezúplatně pozemky na sídlišti Janovská
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou bezúplatně nemovitosti za více než 8,5 milionu korun.