Čtvrtek, 5. prosince 2019

Majetkový úřad spravoval ke konci 2015 majetek za 18,5 mld. Kč

24.03.2016
Praha (ČTK) - Ke konci loňského roku úřad hospodařil s více než 138.000 nemovitostmi, které z 98 procent tvoří pozemky. Více než 139.600 pak tvoří další majetkové položky. V majetku úřadu se ke konci loňského roku nacházelo například i 84 zvířat, ve velké většině psů.
Nemovitosti v portfoliu úřadu mají účetní hodnotu zhruba 10,6 miliardy korun a ostatní majetek 7,9 miliardy korun. Finanční majetek, v převážné většině cenné papíry, v celkové sumě tvoří 5,7 miliardy korun. Jde ovšem o účetní hodnotu, reálně tak hodnota majetku může být vyšší.
Celkové příjmy úřadu loni stouply meziročně o 83 procent na 1,934 miliardy korun. Výdaje pak úřad meziročně snížil o 12 procent na 1,432 miliardy korun. Státní rozpočet na loňský rok počítal u ÚZSVM s příjmy 760 milionů korun.
Nejvýznamnější složku příjmů úřadu tvořily příjmy z prodeje budov, které loni činily 1,044 miliardy korun. Nejvíce k tomu přispěl prodej areálu na Náměstí republiky v Praze, který vydražila firma Lagerris za 790 milionů korun.
Příjmy z prodeje pozemků činily loni 485 milionů korun a z prodeje finančního majetku se vyšplhaly na 43,9 milionu Kč. Z pronájmů nemovitostí pak ÚZSVM do státního rozpočtu odvedl přes 147 milionů korun.
V letošní roce chce úřad předložit návrh novely zákona o ÚZSVM, která by měla posílit roli úřadu při zastupování státu v soudních sporech. ÚZSVM by měl rozšířit svou úlohu v zastupování před soudy nejen v případě organizačních složek státu, ale také státních organizací. Úřad odůvodňuje návrh mimo jiné i úsporami, které státu přinese.
Loni přitom vzrostl počet právních sporů, které úřad po dohodě přebírá od jiných organizačních složek státu. Počet dohod o zastupování loni stoupl na 871 z předloňských 366. "Převzetím zastupování naším úřadem vznikají výrazné úspory pro stát, protože využíváme vlastní zaměstnance namísto externích právních kanceláří," uvedl úřad ve zprávě.
ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Vystupuje v těchto řízeních za organizační složku státu, příslušnou s tímto majetkem hospodařit. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy. Hlavní zdroj příjmů úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také prostředky, které státu připadly z tzv. odúmrtí po zemřelých bez dědiců.
Úřad měl ke konci loňského roku 1768 zaměstnanců, což byl proti předchozímu roku pokles o 73.