Čtvrtek, 5. prosince 2019

Městys Sepekov měl márnici ve výpůjčce, nyní ji vlastní

17.03.2016
Sepekov (Písecký deník) - Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo městysi Sepekov pozemek za 77 tisíc korun. Součástí pozemku je stavba márnice na místním hřbitově. Získaná částka byla následně odvedena do státního rozpočtu.
Stavba márnice pochází pravděpodobně z 18. století a je původním církevním majetkem, o který však oprávněná osoba v rámci církevních restitucí nepožádala. Městys Sepekov měl doposud márnici ve výpůjčce a užíval ji jako sklad nářadí sloužící k údržbě hřbitova.