Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM zveřejnil seznam svých nemovitostí a zpřístupnil veřejnosti otevírání nabídek

17.03.2016
Praha (Parlamentní lsity) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejnil na svém webu přehled všech nemovitostí, s nimiž má příslušnost hospodařit.
Jedná se o více než 134 tisíc majetkových položek. Dalším zásadním krokem ke zvýšení transparentnosti a omezení korupce při nakládání se státními nemovitostmi je umožnění účasti veřejnosti na otevírání nabídek jak při prodeji majetku, tak i při zadávání veřejných zakázek úřadu.
"Zveřejnění všech nemovitostí i účast veřejnosti u otevírání doručených nabídek výrazně zvýší transparentnost hospodaření se státním majetkem. Pokračujeme v trendu otevírání úřadu veřejnosti, který jsem nastavila po svém nástupu do funkce. Veřejnou kontrolu považuji za naprosto základní prvek pro omezení korupčního potenciálu,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
V přehledu potřebného i nepotřebného majetku ÚZSVM se nachází 2 665 budov, bytů, nebytových prostor a jiných staveb. Počet pozemků přesahuje 131 tisíc. Převážnou většinu parcel dle druhu tvoří ostatní plocha (68,5 tisíc položek), zastavěná plocha (17,5 tisíce položek) a vodní plocha (14,6 tisíce položek).
Mezi majetkem, s nímž ÚZSVM hospodaří, je například i jez, vojenský kryt či rybník. Úřad také hospodaří se 117 parcelami s vinicemi a 58 parcelami s chmelnicemi, v majetku se nachází několik tisíc pozemků pod vodními toky či silnicemi. Kromě objektů určených k bydlení ÚZSVM vlastní i osm průmyslových objektů nebo dvě zemědělské usedlosti.
 Z důvodu zvýšení veřejné kontroly rozhodla generální ředitelka Kateřina Arajmu k 1. březnu letošního roku o umožnění účasti veřejnosti k otevírání obálek, jak při všech výběrových řízeních na prodej majetku, tak i při veřejných zakázkách, které ÚZSVM vypisuje. Každý tak může být přítomen u rozhodování o veřejných prostředcích a státním majetku.