Pátek, 6. prosince 2019

Za pozemek u hradeb podnikatel zaplatil více než pětinásobek ceny

14.03.2016
Kadaň (Chomutovský deník) - Více než tři čtvrtě milionu. Tolik dala za parcelu, která leží v těsné blízkosti historického centra Kadaně, společnost FRK HOTEL s. r. o. Jejím jednatelem je známý kadaňský podnikatel Ahmad Raad. Jde o pozemek v proluce starší obytné zástavby v ulici Sokolovská.
„Vítěz výběrového řízení nabídl za nemovitost, původně zapsanou v katastru na neznámého vlastníka, téměř 834 tisíc korun, tedy více jak pětinásobek původně požadované minimální kupní ceny," informoval Radek Ležatka, tiskový mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Za ně společnost získala pozemek o výměře 538 metrů čtverečních, kde zbyly jen zdemolované základy a části obvodového zdiva. Nad parcelou, která je součástí Městské památkové rezervace, vede cesta a středověké hradební opevnění města. Do výběrového řízení se přihlásilo sedm účastníků. Zvítězila místní firma FRK HOTEL s. r. o., která nabídla nejvyšší kupní cenu. Podle obchodního rejstříku se společnost zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a vznikla odštěpením od společnosti FRK, s. r. o. v květnu loňského roku.
 
Jaké má s pozemkem záměry, se Ahmad Raad zdráhá zveřejnit. „Zatím je předčasné k tomu cokoli prozrazovat, teprve připravujeme návrhy. Více budeme vědět o prázdninách," uvedl Raad pro Chomutovský deník. „Vše ale bude v souladu s územním plánem," uzavřel. Podle územního plánu je v této lokalitě plánovaná bytová zástavba. „Je to plocha určená pro trvalé bydlení, která je v Městské památkové rezervaci, takže by stavba musela respektovat strukturu okolních staveb," dodal starosta Kadaně Jiří Kulhánek."
 
Parcela byla původně v katastru zapsána na listu vlastnictví bez uvedení vlastníka. Zaměstnanci chomutovské pobočky ÚZSVM při šetření nabývacích titulů zjistili, že podle zápisu v pozemkové knize byl posledním vlastníkem Velkodistribuční podnik, s.r.o. v Praze. Ten byl zřízen zákonem z roku 1948 o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském. V roce 1951 však byl zákon vládním nařízením zrušen a společnost na základě vládního nařízení vstoupila do likvidace. Prodaný pozemek pak již nebyl zapsán na žádný státní podnik a nebyl ani součástí majetku privatizovaného podle schválených privatizačních projektů.