Pátek, 6. prosince 2019

Majetkový úřad spravoval ke konci 2016 majetek za 18,6 mld. Kč

29.03.2017
Praha (ČTK) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ke konci loňského roku spravoval 265.501 majetkových položek, tedy například nemovitostí, cenných papírů, kancelářského vybavení nebo podílů ve firmách. Jejich hodnota činila zhruba 18,6 miliardy korun. Počet položek meziročně klesl, hodnota ovšem stoupla z předchozích zhruba 18,5 miliardy Kč. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou úřad zveřejnil na internetu.
Ke konci loňského roku úřad hospodařil se 131.000 nemovitostmi, které z 97 procent tvoří pozemky. Necelých 135.000 pak tvoří další majetkové položky. V majetku úřadu se ke konci loňského roku nacházelo například i 34 zvířat.
Úřad loni převedl bezúplatně 7698 nemovitostí, většinou jiným státním institucím, obcím, krajům nebo vlastníkům bytových domů. Dalších 3479 nemovitostí prodal. Z movitého majetku úřad bezúplatně převedl 8786 položek především muzeím, galeriím nebo dětským domovům a prodal 4117 položek. Celkem 16.777 položek musel zlikvidovat. Šlo zejména o bezcenné a často hygienicky závadné předměty z odúmrtí.
Celkové příjmy úřadu loni klesly meziročně o 780 milionů na 1,155 miliardy korun. Výdaje úřad meziročně snížil o 38 milionů na 1,41 miliardy, což je nejnižší úroveň za 14 let fungování úřadu.
Úřad loni zároveň uzavřel 1451 dohod o zastupování v soudních sporech. Ve srovnání s rokem 2015 jde o nárůst o 580 dohod. Mezi nejčastěji zastupované úřady patří ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo financí a Státní pozemkový úřad.
Zároveň úřad uvedl, že loni v majetkových soudních sporech uhájil 354 miliard korun. Ke konci roku 2016 přitom řešil 10.093 právních jednání za téměř 250 miliard korun.
Nejvýznamnějším sporem ohledně sumy bylo podle úřadu vítězství ve sporu o určení pravosti platebních příkazů v hodnotě přes 336 miliard korun, které se měly týkat poradenství k výstavbě dálnic údajně podepsané někdejším federálním ministrem financí začátkem 90. let. Mezi dalšími úspěchy patří například uhájení 3,5 miliardy korun před provozovateli fotovoltaických elektráren, 1,3 miliardy korun v soudním sporu se společností TH’ system a.s. nebo jeden ze sporů s Casinem Kartáč o 567 milionů korun.
ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. Vystupuje v těchto řízeních za organizační složku státu, příslušnou s tímto majetkem hospodařit. ÚZSVM poskytuje rovněž ve vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy. Hlavní zdroj příjmů úřadu tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také peníze, které státu připadly z tzv. odúmrtí po zemřelých bez dědiců.
Úřad měl ke konci loňského roku 1824 zaměstnanců, což byl proti předchozímu roku růst o 56.