Středa, 16. října 2019

odbor Hospodářsko správní

Odbor zajišťuje tyto hlavní úkoly:

 

  • zajišťuje a provádí činnosti nezbytné pro plnění úkolů v oblasti finanční, hospodářské správy a informatiky;
  • zpracovává na Územním pracovišti návrh rozpisu rozpočtu příjmů a výdajů  na příslušný rozpočtový rok podle platné rozpočtové skladby;
  • analyzuje výsledky hospodaření Územního pracoviště a podle výsledků zpracovává návrhy na opatření;
  • vede kompletní účetnictví Územního pracoviště;
  • zajišťuje činnosti spojené s provozem, správou a údržbou objektů, s nimiž je příslušný hospodařit Úřad prostřednictvím Územního pracoviště;
  • zajišťuje objednávky a smlouvy technických prostředků ICT, spotřebního materiálu ICT a služeb ICT v rozsahu technických a nákupních standardů.Ředitelka odboru:
Ing. Simona Lorencová
Tel.: 542 163 410
E-mail: simona.lorencova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Lorencová-Simona.pdf