Pondělí, 25. května 2020

odbor Právních služeb

Odbor zajišťuje tyto hlavní úkoly:

 

  • za podmínek stanovených zákonem o Úřadu zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště jednání v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu;
  • zajišťuje právní audit pro ředitele Územního pracoviště;
  • vede pro Územní pracovště registr právních jednání Úřadu, judikátů a zkušeností z aplikační praxe právních předpisů týkajících se majetku státu a zasílá jej neprodleně do centrálního registru Úřadu.Ředitelka odboru:
JUDr. Monika Manoušková
Tel.: 542 163 210
E-mail: Monika.Manouskova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Manoušková-Monika.pdf