Část bývalého mlýnského náhonu získala zdarma obec Nedachlebice

26.05.2022 - Uherské Hradiště

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti zdarma převedl obci Nedachlebice pozemek o celkové výměře 39 m².

Jedná se z části o bývalý mlýnský náhon a z části o místní silnici. Převodem do vlastnictví obce bude i nadále zajištěn veřejně přístupný charakter tohoto pozemku.  ÚZSVM získal v souvislosti se zrušením okresních úřadů.

Přílohy:375_Část bývalého mlýnského náhonu získala zdarma obec Nedachlebice.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.