Pátek, 13. prosince 2019

Úspěch ÚZSVM v soudním sporu

30.06.2009
Úspěch ÚZSVM v soudním sporu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), získal na základě pravomocného usnesení soudu jako tzv. odúmrť 8 vkladních knížek. Celková hodnota dědictví k datu úmrtí zůstavitele byla bezmála 870 tisíc korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), získal na základě pravomocného usnesení soudu jako tzv. odúmrť 8 vkladních knížek. Celková hodnota dědictví k datu úmrtí zůstavitele byla bezmála 870 tisíc korun.

V rámci dědického řízení peněžní ústav sdělil ÚZSVM, že 2 vkladní knížky v celkové výši téměř 226 tisíc korun byly vybrány a zrušeny po smrti zůstavitele. ÚZSVM na tuto osobu podal žalobu k Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci. Soud rozhodl ve prospěch ÚZSVM a částka včetně úroků z prodlení v celkové výši 14 tisíc korun byla připsána na účet Úřadu.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.