Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM podpořil hudební vzdělávání mládeže

22.06.2009
ÚZSVM podpořil hudební vzdělávání mládeže
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), převedli bezúplatně budovu s pozemkem v Novém Jičíně Moravskoslezskému kraji. Celková účetní hodnota nemovitostí, které se nacházejí v historickém centru města, je více než 3,7 milionu korun.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), převedli bezúplatně budovu s pozemkem v Novém Jičíně Moravskoslezskému kraji. Celková účetní hodnota nemovitostí, které se nacházejí v historickém centru města, je více než 3,7 milionu korun.

Budova v Derkově ulici připadla ÚZSVM po zrušeném Okresním úřadu Nový Jičín. ÚZSVM nabídl nemovitosti nejprve organizačním složkám státu. Ty však o nemovitosti neprojevily zájem.

Část budovy využívá ke své činnosti Základní umělecká škola v Novém Jičíně, která sídlí v přilehlé budově a je příspěvkovu organizací Moravskoslezského kraje. Kraj proto požádal o převod budovy do svého vlastnictví a Vládní dislokační komise následně rozhodla o bezúplatném převodu budovy kraji, a to z důvodu veřejného zájmu. Moravskoslezský kraj budovu využije k rozšíření činnosti základní umělecké školy.