Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM převedl majetek na hraničním přechodu Starý Hrozenkov

15.06.2009
ÚZSVM převedl majetek na hraničním přechodu Starý Hrozenkov
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Zlínskému kraji majetek, jehož účetní hodnota přesahuje částku 186,5 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Zlínskému kraji majetek, jehož účetní hodnota přesahuje částku 186,5 milionů korun.

Jednalo se o nemovitosti na hraničním přechodu Starý Hrozenkov - Drietoma, který se nachází na hranicích se Slovenskou republikou a byl kolaudován v roce 1998. Tím Zlínský kraj získal do svého vlastnictví 42 pozemkových a stavebních parcel o celkové rozloze cca 28 tisíc m˛, dále 18 administrativních a technických staveb.

Areál hraničního přechodu tvoří objekty bývalé celnice ČR a SR - kontrolní hala, veterinární a rostlinolékařská kontrola ČR a SR, kotce pro psy, kontrolní buňky, zastřešení odbavovacího prostoru, včetně závor, komunikací, chodníků a zpevněných ploch, přípojek sítí technické infrastruktury k jednotlivým objektům, veřejného osvětlení a parkoviště.

Současně s přípravou převodu majetku Zlínskému kraji a Ř˜editelství silnic a dálnic ČR zajistil ÚZSVM v roce 2008 odstranění překážek plynulého průjezdu hraničním přechodem. Byl odstraněn kontrolní objekt silniční váhy, elektrické závory v odbavovacím prostoru a odbavovací buňky. Také bylo demontováno zastřešení odbavovacího prostoru nákladních vozidel o ploše cca 580 m2, technologie silniční váhy atd. Poté Ř˜editelství silnic a dálnic ČR zajistilo úpravu silnice. Nyní ÚZSVM v souladu s usnesením Vlády ČR připravuje převod pozemků pod tělesem komunikace I. třídy I/50 v prostoru hraničního přechodu, jejichž novým majitelem bude Ř˜SD.

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí schválilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Zároveň ÚZSVM předal movitý majetek umístěný v budovách na tomto hraničním přechodu.