Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM převedl vodní plochy na Příbramsku

17.06.2009
ÚZSVM převedl vodní plochy na Příbramsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl organizačním složkám státu nebo státním podnikům celkem 79 pozemků, které jsou vedeny jako vodní plocha.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl organizačním složkám státu nebo státním podnikům celkem 79 pozemků, které jsou vedeny jako vodní plocha.

V prvním případě se jednalo o převod 64 pozemků v 19 katastrálních územích o celkové účetní hodnotě bezmála 880 tisíc korun. Tyto pozemky převzala od ÚZSVM Zemědělská vodohospodářská správa.

Státnímu podniku Lesy České republiky převedl ÚZSVM 14 pozemků v 5 katastrálních územích, jejichž hodnota je téměř 125 tisíc korun. Státnímu podniku Povodí Vltavy převedl ÚZSVM 1 pozemek minimální hodnoty.

Většina takto převáděných pozemků přešla do majetku ÚZSVM ze zákona po zániku okresních úřadů.