Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM prodal další dědictví

19.06.2009
ÚZSVM prodal další dědictví
ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň, za více než 1,3 milionu korun prodal rodinný dům v katastrálním území Tlučná. ÚZSVM vyhlásil na prodej domu výběrové řízení, které vyhrál zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou. Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň, za více než 1,3 milionu korun prodal rodinný dům v katastrálním území Tlučná. ÚZSVM vyhlásil na prodej domu výběrové řízení, které vyhrál zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou. Výtěžek z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Rodinný dům získal ÚZSVM jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Plzni.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.