Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM zlikvidoval padělatelskou dílnu

23.06.2009
ÚZSVM zlikvidoval padělatelskou dílnu
Desítky tisíc kusů padělků CD, DVD nosičů a kompletní zařízení sloužící k výrobě padělků předal k likvidaci ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň).
Desítky tisíc kusů padělků CD, DVD nosičů a kompletní zařízení sloužící k výrobě padělků předal k likvidaci ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň).

Celkem se jednalo o 20 tisíc kusů CD a DVD nosičů, které byly pořízeny bez souhlasu držitelů autorských práv, dále 60 tisíc kusů čistých nenahraných CD nosičů, 7 tisíc papírových obalů s potiskem, krabici fóliových šablon na tisk etiket a obalů, 43 kusů hliníkových rámů na sítotisk, kovový sítotiskový stroj k tištění etiket CD a DVD a různé barevné náplně do sítotisku. Tyto věci byly zabaveny v rodinném domě v Chebu, ve kterém byla padělatelská dílna umístěna. Dvě tiskárny, skener, počítač a 8 vypalovacích automatů převzalo v souladu se zákonem Ministerstvo vnitra ČR.

Padělané CD a DVD nosiče, papírové obaly a fóliové šablony ÚZSVM nechal mechanicky zlikvidovat v drtírně odpadu. Kovový sítotiskový stroj na tištění etiket CD a DVD, hliníkové rámy na sítotisk a barevné náplně do sítotisku předal ÚZSVM k likvidaci odborným firmám. Kovové části předal ÚZSVM k likvidaci sběrně druhotných surovin.

Čisté nenahrané CD nosiče nabídl ÚZSVM v souladu se zákonem organizačním složkám státu a jiným státním organizacím. Zájem o čisté CD nosiče projevily orgány daňové správy (Finanční ředitelství v Plzni, Praze, Ústí nad Labem a Hradci Králové), Krajské ředitelství Policie ČR v Plzni, Celní ředitelství v Plzni, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Krajská hygienická stanice v Karlových Varech, Úřad práce v Chebu a Pozemkový úřad v Chebu, kterým ÚZSVM nosiče bezúplatně převedl.

ÚZSVM nabyl tyto věci na základě usnesení Okresního soudu v Chebu. Jednalo se o majetek z trestné činnosti zabraný z důvodu porušení autorských práv a práv k databázi.

Účelem zabrání věcí, které slouží k neoprávněné výrobě CD nosičů porušujících autorská práva, je zejména jejich zničení tak, aby nebylo možné je použít k další trestné činnosti. ÚZSVM postupuje individuálně, především podle druhu zařízení, proto jsou například kovové části předávány (prodávány) sběrným surovinám a různé přístroje pak odborným firmám, které provádí jejich likvidaci. ÚZSVM současně touto formou dodržuje zákon o odpadech.