Pátek, 29. května 2020

Archiv získal starobylý herbář

24.06.2008
Starý tisk známého renesančního herbáře od lékaře Pietra Mattioliho získal do svých sbírek Státní okresní archiv v Náchodě. Kniha z roku 1596 vydaná Danielem Adamem z Veleslavína obsahuje rukopisné vpisky i s místopisnými názvy z Náchodska.
Starý tisk známého renesančního herbáře od lékaře Pietra Mattioliho získal do svých sbírek Státní okresní archiv v Náchodě. Kniha z roku 1596 vydaná Danielem Adamem z Veleslavína obsahuje rukopisné vpisky i s místopisnými názvy z Náchodska. Archiv dostal knihu spolu s dalšími materiály od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě, který ji objevil v pozůstalosti člověka, jenž neměl dědice.