Pátek, 29. května 2020

Litoměřice získaly pozemky pod komunikacemi v chráněném území

18.06.2008
Město Litoměřice získalo bezúplatně od státu další pozemky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl 10 pozemků pod místními komunikacemi IV. třídy o celkové výměře 10 286 m2.
Město Litoměřice získalo bezúplatně od státu další pozemky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl 10 pozemků pod místními komunikacemi IV. třídy o celkové výměře 10 286 m2. Účetní hodnota převedených pozemků činí bezmála 2,5 milionu korun, uvedla vedoucí komunikace ÚZSVM Jana Rennerová. Ministerstvo životního prostředí udělilo smlouvám schvalovací doložku, neboť zmíněné pozemky se nacházejí v chráněném území.