Pondělí, 25. května 2020

Město chce hrobky

16.06.2008
Historické hrobky a hroby, v nichž leží ostatky významných osobností Opavy nebo příslušníků rodin takových jmen jako Olbrich, Weisshuhn, nebo Dorasil, chce nyní získat město Opava do svého majetku. Pokud se Opavským podaří tyto objekty, patřící zatím státu získat, opraví je a zpřístupní návštěvníkům.

Historické hrobky a hroby, v nichž leží ostatky významných osobností Opavy nebo příslušníků rodin takových jmen jako Olbrich, Weisshuhn, nebo Dorasil, chce nyní získat město Opava do svého majetku. Pokud se Opavským podaří tyto objekty, patřící zatím státu získat, opraví je a zpřístupní návštěvníkům. Každý zájemce by pak dostal do ruky mapku s vyznačením hrobek, doplněný životopisem jednotlivých slavných osobností. Takže by si sám mohl projít prohlídkovou trasu po městském hřbitově, kde se většina těchto architektonických skvostů nachází, řekl tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis.
V případě, že zastupitelé nebudou proti, požádá město stát o bezúplatný převod dvaceti hrobek a hrobů, některých zachovalých, jiných v dost žalostném technickém stavu. Tři další hrobky patří soukromým osobám, takže bude město jednat s majiteli.Máme také zájem o převod hrobky rodiny Migliarina. Je to nádherný objekt, který je na hřbitově v Kateřinkách. Tato rodina stavitelů přišla do Jeseníků budovat železniční tratě a počátkem 20. století jejich rodinná firma vybudovala v Opavě protipovodňová opatření, která městu slouží dodnes, dodal Tomáš Elis.
Pokud se městu podaří získat všech 24 hrobek a hrobů do svého majetku, plánuje na jejich opravu uvolnit celkem na 9,5 milionu korun. V původním lesku by tak lidé mohli obdivovat hrobky opavského purkmistra Martina Woytecha von Wilfesta, hejtmana rakouské armády Ludvíka Krause von WÁĽrbentreu, nebo hrobku rodiny Gressnerů, kde jsou uloženy ostatky rodiny Joy Adamsonové.
Mezi nejvíce ohrožené památky patří Grauerova hrobka. Tato vzácná neogotická kaple se sedlovou střechou, na jejíž stavbu řemeslníci použili bílý supíkovský mramor se účinkem deště a mrazu pomalu rozpadá. Postavit ji nechal člen opavské obchodní a živnostenské komory Emil Grauer, někdy v letech 1898 až 1901. Vzácné na ní jsou zejména originální vitráže Jósefa Mehoffera, profesora krakovské Akademie a vrcholného představitele evropské secesní vitráže.
Ještě v roce 1999 zdobily tyto jediné originály v České republice hrobku, než dvě z nich neznámý vandal ukradl.Již od roku 2000 jsme upozorňovali tehdejšího majitele, což byl Okresní úřad v Opavě, na neutěšený stav této vzácné hrobky a nakonec se nám podařilo prosadit, aby zbylé vitráže nahradili kopiemi a originály uložili do bezpečí, řekl Pavel Šopák, pedagog opavské Slezské univerzity a člen Uměleckohistorické společnosti.Dnes jsou vzácné vitráže uschovány v prostorách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hrobka je už teď provizorně stažená kovovým táhlem a některé části jsou v tak špatném stavu, že už nepůjdou zachránit. Chceme ji proto opravit přednostně, ihned po předání. Co uděláme s Mehofferovými vitrážemi zatím zvažujeme. Vsadit zpátky tak cennou věc by bylo riskantní. Je možné, že je lidem zpřístupníme v expozici našeho Obecního Domu, plánoval Elis.