Středa, 16. října 2019

Získali vzácný herbář

25.06.2008
Okresní archív v Náchodě se může pyšnit vzácným přírůstkem. Pracovníci Ústavu pro zastupování státu ve věcech majetkových sem předali rozsáhlý soubor archiválií, z nichž nejvýznamnější je starý tisk z roku 1596.
Okresní archív v Náchodě se může pyšnit vzácným přírůstkem. Pracovníci Ústavu pro zastupování státu ve věcech majetkových sem předali rozsáhlý soubor archiválií, z nichž nejvýznamnější je starý tisk z roku 1596 “ rozšířené české Veleslavínovo vydání Herbáře Pietra Mattioliho. V herbáři jsou i dobové rukopisné vpisky a s místopisnými názvy.
Kromě Mattioliho Herbáře ÚZSVM předal Okresnímu archívu v Náchodě také 59 kartónů a balík knih, novin, časopisů, kalendářů a dalších dokumentů, uvedla Jana Rennerová z úřadu pro zastupování státu.

Mattioliho Herbář je jednou z nejvýznamnějších knih. Šlo o knihu praktickou, sloužící domácnostem, dnes je chápán jako literární a jazyková památka.