Čtvrtek, 12. prosince 2019

Blansko získá zámek v centru

16.06.2004

Renesanční zámek v centru města získá po dvanácti letech sporů město. Má se tak stát do čtyř měsíců, kdy skončí dvanáctileté období restitučních sporů města s rodem Salmů, jemuž byl objekt zabaven po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Salmové u soudu neuspěli a zámek nakonec zůstal v rukou státu.Jak Právo informovalo, město se obávalo, že zámek bude velkou finanční zátěží, nakonec se ale rozhodlo jej od státu převzít. Podle Izabely Filové z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o zámek neprojevil zájem Národní památkový ústav ani žádná další organizační složka státu a úřad požádal Ministerstvo kultury ČR o určení subjektu, kterému bude zámek předán. "Pokud ministerstvo nerozhodne jinak, bude vypracována smlouva o bezúplatném převodu objektu na město," uvedla Filová. Připomněla, že areál zámku tvoří více budov, úřad hospodaří se dvěma z nich, příčemž jedna byla prohlášena kulturní památkou. Muzeum Blansko má v zámku expozice a sbírky a rovněž jej využívá ke kulturní a osvětové činnosti.Nejistota bránila finančním darůmŘ˜editelka muzea Eva Nečasová označila převod zámku za velmi důležitý, protože nejistota po léta bránila muzeu vytvářet nové expozice. "Museli jsme odmítat i finanční dary a některé dotační fondy byly pro nás uzavřeny," řekla ředitelka. Muzeum v současné době za pět miliónů korun rekonstruuje stropy ve 2. poschodí zámku, napadené dřevomorkou. Analýza radnice prozrazuje, že jen na drobné opravy bude zámek do roku 2014 potřebovat nejméně 18 miliónů. Podle ředitelky Nečasové muzeum chce peníze na opravy získat z fondů EU.


Druhým památkovým objektem na Blanensku, který má být převeden ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, má být zámek v Kunštátě. Tentokrát půjde podle Filové o převod na Národní památkový ústav. "Úřad zámek ani park nepotřebuje ke své činnosti, nikdy tyto nemovitosti neužíval, neměl ani nemá peníze na údržbu a opravy. Zámek byl v lednu 2002 prohlášen národní kulturní památkou, a proto by jej měl spravovat Národní památkový ústav," uvedla Filová. Připomněla, že historie zámku je spojena s významnými osobnostmi, např. s králem Jiřím z Poděbrad, s Komenským a astronomem Keplerem.
Do čtyř měsíců má být blanenský zámek převeden do správy města.