Sobota, 4. dubna 2020

Majetek sochaře Albína Poláška připadl díky ÚZSVM nadaci

24.06.2014
Nový Jičín - Díky šetření zaměstnanců ÚZSVM byl nalezen zápis pozemků v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm na sochaře Albína Poláška, autora známé sochy boha Radegasta, nebo sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Sochař narozený roku 1879 ve Frenštátě pod Radhoštěm zemřel v roce 1965 v USA (ve městě Winter Park na Floridě). Z podnětu zaměstnanců ÚZSVM bylo až v roce 2011 dodatečně projednáno dědictví a pozemky připadly do vlastnictví Nadace Albin Polasek Foundation, kterou sochař založil. Tato nadace vlastní veškerá Poláškova autorská práva a je také partnerem projektu obnovení pražského pomníku amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, zničeného nacisty za II. světové války.
​ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), se v důsledku značné medializace agendy nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků zabývá množstvím telefonických, písemných i osobních dotazů ze strany občanů, ale i obcí a měst. Dotazy směřují především ke zjištění, zda jméno a příjmení uvedené v seznamu tzv. neznámých vlastníků lze více konkretizovat a ztotožnit s případným příbuzným tazatele. Někteří občané zaslali ÚZSVM staré dokumenty, které dohledali po svých příbuzných, a to nejen rodné a úmrtní listy, ale např. i spořitelní vkladní knížku nebo rozhlasovou koncesi z roku 1946, či zprávu o zatčení z protektorátu Čechy a Morava. V takových případech má občan možnost dopátrat se potřebných identifikačních údajů svých předků, ale vždy bude záležet na posouzení konkrétního případu příslušným katastrálním úřadem.
 
Na základě dohody o dlouhodobé spolupráci z roku 2006 mezi ÚZSVM a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním  se odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín ÚZSVM zabýval nemovitostmi, které jsou zapsány na neidentifikované vlastníky již v minulosti. V letech 2010 - 2013 byli z podnětu odboru identifikováni vlastníci 621 nemovitostí, u 102 bylo zahájeno dodatečné dědické řízení.
ÚZSVM zveřejnil na svých stránkách seznam 192 tisíc nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí. Přehled má pomoci dohledat neznámé vlastníky nemovitostí nebo odstranit nedostatky v evidenci nemovitostí vedených v katastru nemovitostí.
 
Zveřejnit údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, nařizuje ÚZSVM zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který nabyl účinnosti od nového roku. Údaje o neznámých vlastnících nemovitostí přebírá ÚZSVM od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Údaje o tzv. nedostatečně určitě identifikovaných vlastnících nalezne veřejnost na webové adrese http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.
 
 

Děkuji za informování veřejnosti.

v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace