Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM předal alžbětinkám barokní kaple a pozemky na Novém Městě

11.06.2014
Praha - ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, uzavřel dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dohodu s Konventem sester alžbětinek v Praze o vydání majetku v katastrálním území Nové Město.
​Předmětem dohody byly pozemky v areálu Nemocnice sv. Alžběty, která je ve vlastnictví Konventu a pozemky s kaplemi sv. Marie Lourdské a sv. Panny Barbory, sloužící sestrám k duchovním účelům. Vydávané nemovitosti jsou kulturními památkami.
 
Pozn.: Kaple sv. Panny Barbory s kostnicí byla postavena v roce 1768 a vysvěcena v roce 1769. Původně vznikla jako hřbitovní kaple, která slouží hřbitovu kláštera alžbětinek při kostele Panny Marie Bolestné na Slupi. Hřbitov si alžbětinky vybudovaly na místě bývalých vinic a zahrad ve svahu pod kostelem sv. Apolináře.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace