Úterý, 7. dubna 2020

Vyjádření ÚZSVM k poslednímu vývoji v kauze Mostecké uhelné společnosti

06.06.2014
Praha 6. června 2014 - Trestní soud Federálního trestního soudu v Bellinzoně v rámci rozhodnutí o vině a trestu obžalovaných jednoznačně konstatoval, že Česká republika byla jejich jednáním poškozena, čímž potvrdil správnost závěrů České republiky opakovaně komunikovaných soudu. V souvislosti s touto opakovanou komunikací soud prvního stupně České republice potvrdil, že jí bude zaslána ta část rozsudku, která se jí týká, a to i když nebyla stranou řízení.
Po doručení písemného odůvodnění loňského rozsudku začne dotčeným osobám běžet třicetidenní lhůta pro podání případného odvolání k Federálnímu soudu v Lausanne.
 
Procesním rozhodnutím odvolacího soudu z 27. května 2014 bylo pouze zrušeno předchozí kladné rozhodnutí ve prospěch České republiky, kterým jí byl přiznán přístup do švýcarského spisu u soudu prvního stupně. Tímto rozhodnutím však Česká republika nepřišla o žádnou z jí zvažovaných možností dalšího postupu v předmětné věci, zejména pak ne o právo požádat o přístup do spisu u Federálního soudu v Lausanne.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí samostatného odd. Komunikace