Neděle, 22. září 2019

Hraniční přechod Vratěnín prodán

27.07.2010
Hraniční přechod Vratěnín prodán
ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, předal vítězi 4. kola výběrového řízení nemovitosti v areálu bývalého hraničního přechodu Vratěnín, který byl prodán za nejvyšší nabídnutou cenu, a to za téměř 1,3 milionu korun.

ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, předal vítězi 4. kola výběrového řízení nemovitosti v areálu bývalého hraničního přechodu Vratěnín, který byl prodán za nejvyšší nabídnutou cenu, a to za téměř 1,3 milionu korun. Jedná se o 12 pozemků o celkové výměře 4.078 m2, hlavní budovu a další stavby, které jsou součástí areálu. Budova byla zkolaudována v roce 1994.Hraniční přechod byl využíván celní správou, cizineckou a pohraniční policií. S přistoupením České republiky k Schengenským dohodám ukončily tyto složky využívání objektu. Podle usnesení Vlády ČR z roku 2008 ÚZSVM hraniční přechod nabídl organizačním složkám státu, Jihomoravskému kraji a následně obci Vratěnín. O využití areálu však žádný z oslovených subjektů neprojevil zájem, proto ÚZSVM prodal přechod ve výběrovém řízení.