Středa, 27. května 2020

červenec

ÚZSVM předal šperky, mince a brilianty

31.07.2008
ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, předal Puncovnímu úřadu v Praze cennosti, jejichž celková hodnota převyšuje 204 tisíc korun. Jednalo se o šperky, mince, náramkové hodinky, stříbro a brilianty. Tento majetek získal ÚZSVM na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM zajistil likvidaci těžké techniky

29.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci strojů využívaných v minulosti k těžbě rašeliny na části pozemku v katastrálním území Pernink, jehož je ÚZSVM vlastníkem.

ÚZSVM připravil výběrové řízení na směnu vybraných nemovitostí v Praze

28.07.2008
Dne 17. 1. 2008 schválila Vládní dislokační komise záměr zabezpečit dislokaci vybraných organizačních složek státu na území hl. m. Prahy a dořešit zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti obcemi s rozšířenou působností (Brandýs nad Labem “ Stará Boleslav a Černošice).

Další padělky zlikvidovány

24.07.2008
Více než 57 tisíc kusů padělků CD nosičů se zvukovými záznamy a zvukově obrazovými materiály převzal od Celního ředitelství v Plzni ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň).

ÚZSVM předal obrazy a plastiky

21.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), usnesením Okresního soudu v Táboře získal odúmrť v celkové hodnotě téměř 2,5 milionů korun. Součástí dědictví je rodinný dům s pozemky v katastrálním území Čelkovice, movité věci, finanční vklad na vkladní knížce, dále plastiky, obrazy a šperky.

ÚZSVM předal soubor starožitností

16.07.2008
Soubor 52 starožitností a 11 obrazů předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), Národnímu památkovému ústavu. Soubor starožitností, jejichž hodnota přesahuje 200 tisíc korun, připadl státu jako tzv. odúmrť.

Privatizace zdravotnických zařízení

15.07.2008
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří mj. také se zdravotnickými zařízeními, které převzal od Ministerstva financí ČR v souvislosti s reformou veřejné správy (zdravotnická zařízení na území hl. města Prahy) a se zánikem okresních úřadů.

ÚZSVM zajistil záchranu staré lipové aleje

10.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), hospodaří s pozemky, na kterých se nachází více než 100 let stará lipová alej v katastrálním území Skryje u Golčova Jeníkova.

Umělecké předměty za 1,8 milionu korun obohatí sbírky Národního památkového ústavu

08.07.2008
ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, předal Národnímu památkovému ústavu rozsáhlou sbírku uměleckých předmětů, jejíž hodnota převyšuje 1,8 milionu korun. Tento majetek ÚZSVM získal rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM předal pozemky kraji

07.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal Ústeckému kraji další část pozemků pod komunikacemi.

ÚZSVM obohatil sbírky muzea

02.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně Technickému muzeu v Brně historický automobil Tatra 57A a torza motocyklů zn. Jawa, které připadly státu na základě rozhodnutí soudu jako odúmrť.

ÚZSVM existuje již 6 let

01.07.2008
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl zřízen k 1. 7. 2002, a to zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tímto zákonem bylo ÚZSVM svěřeno právní zastupování státu a hospodaření s majetkem.