Čtvrtek, 9. dubna 2020

Další padělky zlikvidovány

24.07.2008
Více než 57 tisíc kusů padělků CD nosičů se zvukovými záznamy a zvukově obrazovými materiály převzal od Celního ředitelství v Plzni ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň).
Více než 57 tisíc kusů padělků CD nosičů se zvukovými záznamy a zvukově obrazovými materiály převzal od Celního ředitelství v Plzni ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň).

Jedná se o věci zabrané v rámci trestního řízení, které je vedeno proti neznámým pachatelům, a to pro trestný čin porušení předpisů o nálepkách k označení zboží, porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu a pro porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi.

ÚZSVM předal padělky k likvidaci Mezinárodní federaci hudebního průmyslu České republiky. Předané množství padělků zcela zaplnilo korbu nákladního vozu.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace