Čtvrtek, 9. dubna 2020

Privatizace zdravotnických zařízení

15.07.2008
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří mj. také se zdravotnickými zařízeními, které převzal od Ministerstva financí ČR v souvislosti s reformou veřejné správy (zdravotnická zařízení na území hl. města Prahy) a se zánikem okresních úřadů.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří mj. také se zdravotnickými zařízeními, které převzal od Ministerstva financí ČR v souvislosti s reformou veřejné správy (zdravotnická zařízení na území hl. města Prahy) a se zánikem okresních úřadů.K 30. 6. 2008 ÚZSVM zpracoval 116 zakladatelských privatizačních projektů. Hodnota tohoto privatizovaného majetku je více než 900 milionů korun.ÚZSVM při dokončení privatizace zdravotnických zařízení postupuje v souladu s platnými usneseními Vlády České republiky.ą

Jde jednak o zdravotnická zařízení, u kterých se ve většině případů již podařilo předmětný majetek předat vybraným nabyvatelům (zejména obcím), jednak je to majetek, který nespadá do kategorie zdravotnických zařízení.Během existence ÚZSVM ˛ se podařilo dokončit privatizaci zejména velkých nemocnic. Jsou to Poliklinika pod Marjánkou (Praha 6), Léčebna dlouhodobě nemocných (Praha 10), areál nemocnice Vysoké Mýto, nemocnice s poliklinikou Bílina, LDN Chittussiho, Poliklinika Hostinského (Praha 13) a další. Rovněž byla privatizována místní zdravotnická zařízení, například ve Strážnici, v Litoměřicích, v Březnici, Mladé Vožici, v Ostravě “ Porubě a další.1) Usnesení Vlády ČR č. 454 z 25. 6. 1992, č. 553 z 16. 9. 1992 a č. 385 z 28. 6. 1995. Tato usnesení obsahují seznam zdravotnických zařízení určených k privatizaci (jde zhruba o 65 zdravotnických zařízení). Dále je to Usnesení č. 565 ze 17. 5. 2006, které určilo závazná pravidla pro privatizaci zdravotnických zařízení (mj. také dobu v délce 25 let, po kterou musí být zdravotnická péče poskytována i nadále).

2) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl zřízen k 1. 7. 2002, a to zákonem č. 201/2002 Sb. Svou činnost vykonává ÚZSVM prostřednictvím Územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného odd. Komunikace