Čtvrtek, 9. dubna 2020

Umělecké předměty za 1,8 milionu korun obohatí sbírky Národního památkového ústavu

08.07.2008
ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, předal Národnímu památkovému ústavu rozsáhlou sbírku uměleckých předmětů, jejíž hodnota převyšuje 1,8 milionu korun. Tento majetek ÚZSVM získal rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť.
ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, předal Národnímu památkovému ústavu rozsáhlou sbírku uměleckých předmětů, jejíž hodnota převyšuje 1,8 milionu korun. Tento majetek ÚZSVM získal rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť.

Jde především o akvarely, olejomalby, drobné grafiky, litografie a starožitné doplňky v hodnotě téměř 770 tisíc korun. Součástí sbírky je také rozsáhlý soubor historických zbraní a jejich doplňků v hodnotě více než 852 tisíc korun a dále historické knihy, jejichž hodnota je více než 83 tisíc korun.
Pozůstalost obsahuje také drahé kovy a kameny v hodnotě bezmála 100 tisíc korun. Soubor doplňuje rovněž větší množství minerálů v hodnotě přes 18 tisíc korun.

Vzhledem k povaze předmětů oslovil ÚZSVM Ministerstvo kultury ČR, které k převzetí sbírky určilo Národní památkový ústav.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČRa jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace