Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM předal obrazy a plastiky

21.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), usnesením Okresního soudu v Táboře získal odúmrť v celkové hodnotě téměř 2,5 milionů korun. Součástí dědictví je rodinný dům s pozemky v katastrálním území Čelkovice, movité věci, finanční vklad na vkladní knížce, dále plastiky, obrazy a šperky.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), usnesením Okresního soudu v Táboře získal odúmrť v celkové hodnotě téměř 2,5 milionů korun. Součástí dědictví je rodinný dům s pozemky v katastrálním území Čelkovice, movité věci, finanční vklad na vkladní knížce, dále plastiky, obrazy a šperky.

Rodinný dům se stavební parcelou a zahradou se nachází v zátopovém území řeky Lužnice. Přesto byl v 1. kole výběrového řízení prodán za více než 1,7 milionu korun.

Plastiky a obrazy z dílny umělce Jana Přerovského měly dle znaleckého posudku zhruba celkovou hodnotu 300 tisíc korun. Většina děl byla rozhodnutím Ministerstva kultury ČR předána Národnímu památkovému ústavu v Praze, Územnímu odbornému pracovišti České Budějovice a Husitskému muzeu v Táboře. Zbylé sochy a obrazy prodal ÚZSVM v 5. kole výběrového řízení jedinému zájemci za 26 tisíc korun.

Šperky a předměty z kovu v hodnotě 42 tisíc korun předal ÚZSVM Puncovnímu úřadu v Praze.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace