Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM zajistil záchranu staré lipové aleje

10.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), hospodaří s pozemky, na kterých se nachází více než 100 let stará lipová alej v katastrálním území Skryje u Golčova Jeníkova.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), hospodaří s pozemky, na kterých se nachází více než 100 let stará lipová alej v katastrálním území Skryje u Golčova Jeníkova.

Alej je součástí původní výsadby parkové zeleně zámku Hostačov a lemuje komunikaci vedoucí k zámku. Špatný stav jednotlivých stromů způsoboval ohrožení bezpečnosti osob i majetku. ÚZSVM na základě posudku zdravotního stavu lip, který vypracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, zajistil odborné ošetření 54 vzrostlých stromů lípy malolisté. ÚZSVM vynaložil na regenerační opatření zhruba 180 tisíc korun a pomohl tak k záchraně kulturní památky.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace