Středa, 27. května 2020

červenec

ÚZSVM předal akcie za 830 000 korun

31.07.2006

ÚZSVM převedl majetek v hodnotě téměř 6 milionu korun Městu Rakovník

28.07.2006
Administrativní budovu v ulici Na Sekyře č. p. 166/II v Rakovníku převedl ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy) bezúplatně Městu Rakovník. Jedná se o hlavní budovu bývalého okresního úřadu, jejíž účetní hodnota činí téměř 5,5 milionu korun. Společně s budovou byl převeden také pozemek náležející k objektu v hodnotě téměř 300 tisíc korun.

ÚZSVM zlikvidoval škůdce na významné barokní památce

26.07.2006
Záchranu významné kulturní památky zajistil a financoval v těchto dnech ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové).

ÚZSVM: Stát zdědil 17 vkladních knížek s 1,2 miliony korun

25.07.2006
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové) odvedl v uplynulých dnech do státního rozpočtu částku téměř 1,2 milionu korun. Tuto finanční částku ÚZSVM získal z peněz uložených v hotovosti a na 17 vkladních knížkách jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně.

ÚZSVM převzal od Města Český Krumlov hrobky a hrobová příslušenství

24.07.2006
Hrobky a hrobová příslušenství převzal ÚZSVM jako věci opuštěné od Města Český Krumlov. Konkrétně se jedná o 13 hrobek umístěných na místním hřbitově a 168 hrobových příslušenství. ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice) zajistí jejich následnou realizaci.

ÚZSVM převedl školící zařízení na Generální ředitelství cel

13.07.2006
Rekreační a školící zařízení v Bítově převedl ÚZSVM na Generální ředitelství cel. Generální ředitelství cel tak získal nemovitý majetek v celkové účetní hodnotě přesahující částku 2,6 milionu korun.

ÚZSVM předá Břeclavi majetek za 53 miliony korun

12.07.2006
Areál bývalého okresního úřadu předá ÚZSVM Městu Břeclav. Dojde tak k převodu jedné z nejdůležitějších správních budov města. Celková účetní hodnota majetku činí téměř 53 miliony korun.

ÚZSVM předal Ministerstvu vnitra ČR věci propadlé v trestním řízení

11.07.2006
Věci určené k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky pervitin předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy) Ministerstvu vnitra ČR.