Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM předal akcie za 830 000 korun

31.07.2006

Celkem 99 kusů akcií v nominální hodnotě 830 000 korun předali v těchto dnech zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno) České konsolidační agentuře.

Cenné papíry připadly státu na základě rozhodnutí Okresního soudu ve ďáru nad Sázavou po vypršení ochranné tříleté lhůty. Po tuto dobu byly akcie u soudu v úschově a bylo možné je vyzvednout. Tímto uložením chtěl složitel vypořádat členský podíl svých členů a jejich další majetkovou účast na jmění složitele. Ti však odmítli nabídnuté jmění přijmout.

ÚZSVM převedl akcie na základě zákona o majetku České republiky a souvisejících právních předpisů.