Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM převedl majetek v hodnotě téměř 6 milionu korun Městu Rakovník

28.07.2006
Administrativní budovu v ulici Na Sekyře č. p. 166/II v Rakovníku převedl ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy) bezúplatně Městu Rakovník. Jedná se o hlavní budovu bývalého okresního úřadu, jejíž účetní hodnota činí téměř 5,5 milionu korun. Společně s budovou byl převeden také pozemek náležející k objektu v hodnotě téměř 300 tisíc korun.

Administrativní budovu v ulici Na Sekyře č. p. 166/II v Rakovníku převedl ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy) bezúplatně Městu Rakovník. Jedná se o hlavní budovu bývalého okresního úřadu, jejíž účetní hodnota činí téměř 5,5 milionu korun. Společně s budovou byl převeden také pozemek náležející k objektu v hodnotě téměř 300 tisíc korun.Smlouva o bezúplatném převodu byla uzavřena v souladu s usnesením vlády týkající se převodu administrativních budov. Kritérii záměru tohoto převodu bylo také optimální využití prostor objektu a úspora finančních prostředků a efektivní využívání majetku státu.Česká republika se stala vlastníkem nemovitostí na základě kupních smluv uzavřených v letech 1937 “ 1938. Na základě Výměru Zemského úřadu z r. 1939 bylo povoleno obývání a užívání těchto nemovitostí. Po ukončení činnosti okresních úřadů se stal vlastníkem objektu ÚZSVM, do srpna 2004 zde sídlil ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Rakovník. V současné době celou budovu využívá Město Rakovník.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace