Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM převzal od Města Český Krumlov hrobky a hrobová příslušenství

24.07.2006
Hrobky a hrobová příslušenství převzal ÚZSVM jako věci opuštěné od Města Český Krumlov. Konkrétně se jedná o 13 hrobek umístěných na místním hřbitově a 168 hrobových příslušenství. ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice) zajistí jejich následnou realizaci.

Hrobky a hrobová příslušenství převzal ÚZSVM jako věci opuštěné od Města Český Krumlov. Konkrétně se jedná o 13 hrobek umístěných na místním hřbitově a 168 hrobových příslušenství. ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice) zajistí jejich následnou realizaci.Hrobová zařízení jsou často ve značně poškozeném stavu. Zájmem ÚZSVM je zajistit tomuto majetku státu řádnou péči. Avšak například nové vybroušení starých kamenů je mnohdy finančně náročnější než pořízení nového náhrobku. ÚZSVM z důvodu hospodárnosti zvažuje v současné době rovněž možnost bezúplatně majetek převést na jiný subjekt.Součástí hrobových zařízení je poškozený náhrobek z pískovce. Jedná se o ojedinělý náhrobek z hlediska materiálu a také způsobem provedení. Proto dal ÚZSVM podnět Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti České Budějovice k posouzení náhrobku.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace