Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM: Stát zdědil 17 vkladních knížek s 1,2 miliony korun

25.07.2006
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové) odvedl v uplynulých dnech do státního rozpočtu částku téměř 1,2 milionu korun. Tuto finanční částku ÚZSVM získal z peněz uložených v hotovosti a na 17 vkladních knížkách jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně.

ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové) odvedl v uplynulých dnech do státního rozpočtu částku téměř 1,2 milionu korun. Tuto finanční částku ÚZSVM získal z peněz uložených v hotovosti a na 17 vkladních knížkách jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně.ÚZSVM v celé České republice vyřeší ročně několik tisíc případů odúmrtí, a přispívá tak do státního rozpočtu nemalými finančními částkami. ÚZSVM Územnímu pracovišti Hradec Králové v roce 2005 přibylo 180 nových případů odúmrtí. Z realizace případů v roce 2005 odvedlo Územní pracoviště do státního rozpočtu finanční částku cca 17 milionů korun.Mezi nejčastější druhy majetku, které státu z odúmrtí připadnou, patří nemovitosti domy, byty, pozemky), z movitého majetku pak vybavení domácností, drobné šperky, rodinné starožitnosti, obrazy, cenné předměty a také vklady na vkladních knížkách, cenné papíry z privatizace. Hodnoty těchto majetků se pohybují od korunových položek až po milionové částky. Ne vždy však stát získá jen cenné věci, ale často i řadu zcela bezcenných movitých věcí, které zůstanou v bytech po zemřelých (obnošené šatstvo a boty, staré bytové zařízení, staré kuchyňské nádobí, použité lůžkoviny, knihy), jejichž vyklizení z bytu a následnou likvidaci zajišťuje ÚZSVM na náklady státu.V případech, kdy jsou součástí odúmrtí cenné věci, věnuje je ÚZSVM bezúplatným převodem do galerií a muzeí. Územní pracoviště Hradec Králové řešilo například odúmrť, jejíž součástí byla hotovost cca 220 tisíc korun uložená v psychiatrické léčebně. V jednom případě odúmrtě činil příjem z realizace vkladních knížek cca 900 tisíc korun.
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. V rámci dědického řízení zastupují ÚZSVM právní zástupci, kteří až do konečného rozhodnutí o dědictví chrání majetkové zájmy státu. Dědictví v případech odúmrtí realizuje ÚZSVM převážně formou výběrového řízení a výtěžek z prodeje je odváděn do státní pokladny.
Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace