Neděle, 15. prosince 2019

Do státní pokladny odvede ÚZSVM přes 700 tisíc korun

11.07.2005

ÚZSVM odvede do státní pokladny více než 700 tisíc korun. Ty získal z prodeje bývalé zemědělské usedlosti, která připadla státu na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.Tímto pojmem je označován majetek, který po zůstavitelovi nepřipadl žádným dědicům a to ani závětním, ani zákonným. Vzhledem ke skutečnosti, že tato usedlost neslouží k výkonu činností ÚZSVM, bylo na základě zákonných předpisů rozhodnuto o další realizaci nemovitosti formou výběrového řízení.Nemovitý majetek, který zahrnuje také velké množství zemědělských pozemků, tak prostřednictvím ÚZSVM získal nový majitel a příslušná kupní smlouva již byla schválena Ministerstvem financí ČR. Na základě této skutečnosti tak ÚZSVM zajistí příslušné změny v katastru nemovitostí.Veškeré potřebné informace o výběrových řízeních na prodej nemovitého majetku nalezne veřejnost na internetových stránkách ÚZSVM, konkrétně na http://www.uzsvm.cz/majetek.php.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace