Pátek, 6. prosince 2019

Křižíkovo muzeum převedl ÚZSVM městu Plánice

22.07.2005

Dům, ve kterém se narodil český vynálezce František Křižík převedl v uplynulých dnech ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň) bezúplatně Městu Plánice.V současné době je v domě umístěno Křižíkovo muzeum. Expozice představuje původní dochované nářadí, se kterým pracoval Křižíkův otec, dále je vystavena fotodokumentace popisující některé z Křižíkových vynálezů a také četné ocenění, diplomy a rodinné dokumenty.Pro činnost ÚZSVM odboru Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň) nebyl majetek potřebný k předmětu výkonu činnosti. Zájmem ÚZSVM však je zajistit další hodnotné využití této významné kulturní památky.Platné právní předpisy ukládají ÚZSVM povinnost nabídnout nepotřebný majetek nejprve ostatním organizačním složkám státu. O předmětnou nemovitost však v daném termínu neprojevila žádná z nich zájem, a tak mohlo dojít k převodu na Město Plánice za podmínky zachování muzea, doplňuje Ing. Mgr. Miroslav Kroc, ředitel Územního pracoviště Plzeň ÚZSVM.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace