Sobota, 7. prosince 2019

Souhlasem ke stavebnímu řízení napomůže ÚZSVM výstavbě nové křižovatky

12.07.2005
ÚZSVM odvede do státní pokladny více než 700 tisíc korun. Ty získal z prodeje bývalé zemědělské usedlosti, která připadla státu na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Dva stavbou dotčené pozemky ve Vyškově ve vlastnictví České republiky převede v letošním roce ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno) bezúplatně Jihomoravskému kraji. Na pozemcích se totiž nachází silnice II. a III. třídy, jejichž vlastníkem je právě kraj. S pozemky v hodnotě více než 4.3 miliony korun je příslušný hospodařit ÚZSVM a převod pozemků se uskuteční v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

ÚZSVM tak ve svém vyjádření ke stavebnímu řízení, které plánuje nahradit stávající pětipaprskovou křižovatku za novou okružní komunikaci, vychází investorům vstříc.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace