Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM: Nemovitosti v hodnotě milionů korun zůstávají státu

19.07.2005

Právní zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jednal v uplynulých dnech před soudem ve sporu o určení vlastnictví k budově a přilehlým pozemkům v ulici Vejdovského 4 v Olomouci. Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci nakonec na základě předložených dokumentů a právního jednání ÚZSVM rozhodl, že předmětné nemovitosti v hodnotě několika desítek milionů korun zůstávají ve vlastnictví státu.Majetkové zájmy České republiky hájil ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava). České republice tak ÚZSVM svým právním jednáním uspořil značnou finanční částku. ÚZSVM zastupoval stát od roku 2004. Předtím byly vynaloženy finanční prostředky soukromé advokátní kanceláři, vysvětluje Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava ÚZSVM.V současné době nemovitosti využívá pro svoji činnost Úřadu práce v Olomouci. Spor o určení vlastnictví k předmětným nemovitostem byl zahájen v roce 1996. Tehdy však stát zastupovala soukromá advokátní kancelář. ÚZSVM vznikl v roce 2002 a majetkové zájmy České republiky začal hájit převzetím případu hned na počátku roku 2004 na základě § 3 (výlučné jednání*) zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění.*Výlučné jednání Úřadu: v případech a za podmínek stanovených výše uvedeným zákonem vystupuje ÚZSVM za stát výlučně v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu příslušných s tímto majetkem hospodařit.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace