Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM převádí nemovitosti v hodnotě více než 45 milionů korun

29.07.2005

Dvě administrativní budovy včetně souvisejících pozemků v Plzni a jednu budovu Klatovech převádí v těchto dnech ÚZSVM Územní pracoviště Plzeň na nové majitele. Celková účetní hodnota převáděných nemovitostí je více než 45 milionů korun. ÚZSVM v případě těchto převodů sleduje efektivní využívání majetku státu a úsporu státních finančních prostředků.Konkrétně se jedná o administrativní budovu v Plzni v ulici Klatovská, kterou od ÚZSVM bezúplatně získá Město Nýřany. Hodnota této nemovitosti je 21 milionů korun. ÚZSVM takovýto způsob převodu uskutečňuje v souladu s vládním usnesením a za podmínky, že zde město bude v objektu i nadále v přenesené působnosti vykonávat dopravně-správní agendu a nezcizí nemovitost po dobu dvaceti let od převodu. Stejně postupuje i v případě převodu druhého převodu budovy v Klatovech v ulici Mayerova na Město Klatovy. Hodnota této nemovitosti je téměř 14,5 milionů korun. V obou výše uvedených případech postupuje ÚZSVM na základě Usnesení vlády č. 1235 ze dne 10. prosince 2003.Třetí administrativní budova se nachází v Plzni v ulici Uxova, hodnota nemovitostí je téměř 10 milionů korun. ÚZSVM ji převede k využívání Generálnímu ředitelství cel v souladu s Usnesením vlády č. 428 ze dne 13. dubna 2005.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace