Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM se podílel na likvidaci nepovolené skládky na Hořicku

21.07.2005

Nepovolená skládka u obce Červená Třemešná na Hořicku obsahovala přes 100 tun odpadu o rozloze jednoho hektaru. Vyskytovala se několika pozemcích různých vlastníků. Jedním z nich je také ÚZSVM.ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové) proto zahájil v uplynulých měsících jednání společně s dalšími vlastníky ostatních pozemků, na kterých se skládka vyskytovala. Výsledkem společné dohody a financování je skutečnost, že v současné době skládka již neexistuje.V uplynulých týdnech byl odpad odtěžen a následně uložen na komunálních skládkách, případně ekologicky zlikvidován. Nyní je pozemek oplocen, aby nemohlo docházet k opětovnému znečišťování krajiny.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace