Čtvrtek, 12. prosince 2019

Pozemky pod mateřskou školou ve Slavičíně již patří městu

07.07.2014
Zlín (zlinskenovinky.cz) - Město Slavičín získalo od ÚZSVM bezúplatně dva pozemky v areálu zdejší mateřské školy. Nemovitosti o celkové rozloze 3.640 m2 a účetní hodnotě téměř 100 tisíc korun městu převedlo Odloučené pracoviště ÚZSVM Zlín, spadající pod Územní pracoviště Brno.

​Na prvním z pozemků stojí stavba budovy mateřské školy Slavičín – Vlára, která je včetně venkovních úprav majetkem Slavičína. Druhý pozemek tvoří s objektem mateřské školy funkční celek a nachází se na něm zahrada, dětské hřiště, herní prvky pro děti, lavičky, přístupový chodník, trvalé porosty a studna, to vše opět ve vlastnictví města Slavičín.

Nemovitosti užívalo město na základě výpůjčky od ÚZSVM. Bezúplatným převodem ve veřejném zájmu došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb tvořících areál mateřské školy. Zlínské novinky informoval Robert Hurt.