Pátek, 13. prosince 2019

Stovky nemovitostí na Příbramsku hledají svého vlastníka

28.07.2014
Příbramsko (5plus2.cz) - Stovky položek má seznam nemovitostí na Příbramsku, jejichž vlastník nyní není znám. Jejich majitele proto hledá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). K přihlášení o majetek zákon stanoví desetiletou lhůtu.
​Celkem 7823 položek má aktuálně na Příbramsku seznam polností, lesů a dalších nemovitostí, jejichž majitel není znám či dostatečně identifikován. Nutnost „zalepit“ podobné mezery v katastru nemovitostí plyne z nového občanského zákoníku, platného od začátku letošního roku.
 
Torzovité údaje a špatná identifikace majitelů nemovitostí však pochází z dřívějších dob. „Většina zápisů ´neznámého vlastníka´ v katastru nemovitostí má příčiny před rokem 1989,“ vysvětlil Vladimír Hůlka, šéf středočeské pobočky ÚZSVM.
 
„Územní pracoviště Střední Čechy eviduje 38 785 položek neznámých či obtížně identifikovatelných vlastníků,“ konstatoval Vladimír Hůlka. Na vině jsou zpravidla omyly při vedení katastru nemovitostí, tedy například chyby při zápisu či zanesení změn a oprav.
 
Problémy se mohly objevit i při obnově takzvaného katastrálního operátu. V některých případech zřejmě došlo k zápisu v rozporu s příslušnými dokumenty, případně jsou na vině chybné nebo neúplné doklady.
 
Na středočeskou pobočku ÚZSVM se aktuálně obrátilo 1800 lidí s žádostí o radu a pomoc. „Přesnou informaci o tom, kolik lidí uplatnilo svá vlastnická práva, však ještě nemáme k dispozici,“ řekl Vladimír Hůlka.
 
K majetku není třeba podat jakoukoliv zvláštní žádost, kdo však není v katastru nemovitostí dostatečně identifikován, musí své nároky patřičně doložit. „V případě, že se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené občanským zákonem, tedy do 31. prosince 2023, připadne jako opuštěná nemovitá věc státu,“ upozorňuje Vladimír Hůlka.
 
Jak poté ÚZSVM s takovým majetkem naloží, není zatím jasné. Jednu z možností představuje prodej obcím.