Středa, 24. července 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky Státnímu bytovému družstvu Pelhřimov

23.07.2019
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky Státnímu bytovému družstvu Pelhřimov
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo Státnímu bytovému družstvu tři pozemky v účetní hodnotě 55 541 Kč.

ÚZSVM předal pozemky na území chráněné krajinné oblasti Správě národního parku

22.07.2019
ÚZSVM předal pozemky na území chráněné krajinné oblasti Správě národního parku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prachaticích předal pozemky na území chráněné krajinné oblasti Správě národního parku.

Stát získal po zemřelém bezcenné stravenky

22.07.2019
Usnesením Okresního soudu ve Strakonicích byla nařízena likvidace pozůstalosti po muži ze Strakonicka, který se léčil v psychiatrické léčebně v Plzeňském kraji a zemřel bez zanechání závěti.

Státní pozemkový úřad převzal na Strakonicku zemědělské pozemky

19.07.2019
Státní pozemkový úřad převzal na Strakonicku zemědělské pozemky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích se přednostně zaměřil na prošetření majetkových položek, které náleží do zemědělského půdního fondu a dopadá na ně tak zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku anebo zákon o ochraně zemědělského půdního fondu.

ÚZSVM získal z prodeje pozemků u bytového domu 111 tisíc Kč

19.07.2019
ÚZSVM získal z prodeje pozemků u bytového domu 111 tisíc Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci prodalo za celkovou kupní cenu 111 tisíc Kč pět pozemků v Dačicích. Parcely jsou potřebné pro užívání kůlen poblíž bytového domu v místní části Chlumec.

ÚZSVM prodal čtyři pozemky pod řadovými garážemi v Těmicích

18.07.2019
ÚZSVM prodal čtyři pozemky pod řadovými garážemi v Těmicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově prodal čtyři pozemky nacházející se pod řadovými garážemi, které se nacházejí na okraji obce Těmice u Kamenice nad Lipou. Pozemky byly prodány za 22 530 Kč.

ÚZSVM převzal finanční prostředky pocházející z trestné činnosti

17.07.2019
ÚZSVM převzal finanční prostředky pocházející z trestné činnosti
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových obdrželo rozsudek Okresního soudu v Pelhřimově v trestní věci muže odsouzeného za majetkovou a drogovou trestnou činnost, kterému byl vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody uložen i trest propadnutí věci, a to bankovky v nominální hodnotě 500 Kč.

Státní instituce získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky v hodnotě přesahující 750 tisíc korun

16.07.2019
Státní instituce získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky v hodnotě přesahující 750 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převedl státním institucím v prvním čtvrtletí roku 2019 pozemky v účetní hodnotě vyšší než 750 tisíc Kč.

ÚZSVM vyřešil pozemky po neexistujícím Státním statku Nová Bystřice

12.07.2019
ÚZSVM vyřešil pozemky po neexistujícím Státním statku Nová Bystřice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci se ujal čtyř bezprizorních zemědělských pozemků v Dačicích, které byly řadu let v katastru nemovitostí zapsány na zaniklý státní podnik Státní statek Nová Bystřice. Parcely dohledané díky Mapě majetku státu byly předány Státnímu pozemkovému úřadu.

Prodej pozemku ve Strmilově umožní vybudovat parkoviště

11.07.2019
Prodej pozemku ve Strmilově umožní vybudovat parkoviště
V okrese Jindřichův Hradec se nachází město Strmilov, které se rozkládá po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice.

ÚZSVM pomohl vydražit hudební nástroje

09.07.2019
ÚZSVM pomohl vydražit hudební nástroje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích spolupracoval při dražbě předmětů s Exekutorským úřadem Písek. V roce 2017 pověřil Okresní soud v Písku pracoviště ÚZSVM správou dědictví, a to až do doby dokončení dědického řízení.

Pomoc v rámci státu

08.07.2019
Pomoc v rámci státu
Na písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se obrátila Krajská hygienická stanice (KHS) Jihočeského kraje s žádostí o spolupráci při zajištění parkovacích míst pro tři služební vozidla.

Hasiči pomohli ÚZSVM s kácením stromů na Andělské stoce

08.07.2019
Hasiči pomohli ÚZSVM s kácením stromů na Andělské stoce
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) využilo na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR už opakovaně pomoci hasičů při odstranění nebezpečných stromů. Naposledy hasiči z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomohli ÚZSVM pokácet osm nebezpečných stromů, především olší a lip, které se nacházely na pozemku patřícím státu v Soběslavi v lokalitě zvané Andělská stoka. Stromy byly ve velmi špatném stavu a hrozilo jejich zřícení na frekventovanou silnici mezi Táborem a Českými Budějovicemi.

ÚZSVM prodal pozemek v Klenově za 51 tisíc korun

03.07.2019
ÚZSVM prodal pozemek v Klenově za 51 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci prodal ve výběrovém řízení pozemek v Klenově za 51 tisíc korun.

ÚZSVM převedl pozemkovému úřadu rybník Struhovec

03.07.2019
ÚZSVM převedl pozemkovému úřadu rybník Struhovec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převedl Státnímu pozemkovému úřad část rybníka Struhovec nedaleko Humpolce.

O vyřazené nářadí je na Strakonicku zájem

03.07.2019
O vyřazené nářadí je na Strakonicku zájem
Další elektronické aukce movitých věcí, které se uskutečnily na Strakonicku, byly úspěšné. Z celkem třinácti vyhlášených elektronických aukcí na prodej nepotřebných věcí, byl největší zájem o ty, v nichž se nabízelo nářadí.

ÚZSVM provádí kontrolní prohlídky administrativních budov

01.07.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových provádí kontrolní šetření státních institucí, které jsou umístěny v administrativních budovách. Centrální registr administrativních budov je nástroj k efektivnějšímu hospodaření a sledování procesů nakládání s majetkem státu. V tomto systému zaměstnanci v Českých Budějovicích pravidelně provádějí revizi zaevidovaných dat a analyzují dopady navrhovaných dislokačních řešení.

ÚZSVM prodal věci z trestné činnosti

01.07.2019
ÚZSVM prodal věci z trestné činnosti
Českobudějovickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadly na základě usnesení Okresního soudu v Prachaticích za přečin krádeže a poškození cizí věci různé předměty.

O pozemek po zaniklém státním podniku svedli zájemci napínavý souboj

01.07.2019
O pozemek po zaniklém státním podniku svedli zájemci napínavý souboj
Velký zájem o koupi pozemku po bývalém státním podniku JITKA, bavlnářské závody, zaznamenalo jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Automotoklub Malý Jordán odkoupil od státu pozemky

28.06.2019
Automotoklub Malý Jordán odkoupil od státu pozemky
ÚZSVM v Táboře prodal Automotoklubu Malý Jordán dva pozemky za kupní cenu 239 000 Kč.