Čtvrtek, 23. května 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

ÚZSVM v souvislosti se stavbou dálnice D4 přebírá majetek od ŘSD

22.05.2019
ÚZSVM v souvislosti se stavbou dálnice D4 přebírá majetek od ŘSD
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku převzal začátkem letošního roku od Ředitelství silnic a dálnic ČR 14 nepotřebných pozemků o celkové výměře 10 670 m2 a účetní hodnotě přesahující 523 tisíc korun. Pozemky se nacházejí v katastrálních územích Křešice u Čížové a Podolí II.

Stoprocentní úspěšnost elektronických aukcí v Českých Budějovicích

22.05.2019
Stoprocentní úspěšnost elektronických aukcí v Českých Budějovicích
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových od loňského roku využívá k prodeji movitých věcí elektronické aukce. Do konce dubna vyhlásilo jedenáct aukcí na prodej jednotlivých věcí nebo jejich souborů.

Zdíkov získal pozemek pod místní komunikací

21.05.2019
Zdíkov získal pozemek pod místní komunikací
Prachatické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úzce spolupracuje se zástupci samosprávy i v oblasti převodu pozemků, které jsou širokou veřejností využívány jako komunikace. Jedná se především o státní pozemky, na kterých se nacházejí místní nebo účelové komunikace, které má obec zařazené ve svém seznamu komunikací.

ÚZSVM vyklidil neudržovaný dům v Pohoří u Mirovic

21.05.2019
ÚZSVM vyklidil neudržovaný dům v Pohoří u Mirovic
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě usnesení Okresního soudu v Písku dům v Pohoří u Mirovic, jehož majitelka zemřela bez dědiců.

Prvorepublikový obal na klobouky vzbudil v elektronické aukci zájem

20.05.2019
Prvorepublikový obal na klobouky vzbudil v elektronické aukci zájem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře úspěšně prodal v elektronické aukci starožitný obal na klobouky, který státu připadl jako odúmrť.

ÚZSVM prodal bývalou okrasnou zahrádku ve Strážovicích

17.05.2019
ÚZSVM prodal bývalou okrasnou zahrádku ve Strážovicích
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení pozemek na okraji obce Strážovice na Písecku. Jedná se o menší pozemek o výměře 303 m2 v blízkosti bytového domu, který byl kdysi užíván jako okrasná zahrádka, avšak posledních pár let již nebyl udržován.

Elza a Bruno čekají na nové majitele

17.05.2019
Elza a Bruno čekají na nové majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích hledá nový domov pro dva křížence německého ovčáka – fenku Elzu a psa Bruna. Pejsci byli odebráni jejich majitelce kvůli týrání.

Po dvaceti osmi příhozech se cena pozemku vyšplhala na více jak 1,5 milionu Kč

16.05.2019
Po dvaceti osmi příhozech se cena pozemku vyšplhala na více jak 1,5 milionu Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci prodalo pozemek ve výběrovém řízení za 1 530 000 korun.

Nebezpečný stoletý javor poslouží k záchraně ohrožených druhů hmyzu

16.05.2019
Nebezpečný stoletý javor poslouží k záchraně ohrožených druhů hmyzu
Na pozemku ve Smilových Horách, který patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře, se nalézal velmi starý nebezpečný javor. Ve spolupráci s hasiči byl strom upraven.

Stará váha nalezla v elektronické aukci nového majitele

15.05.2019
Stará váha nalezla v elektronické aukci nového majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře získal osobní váhu, která byla prodána prostřednictvím Elektronického aukčního systému.

Pozemek v Dlouhé Stropnici má nového majitele

15.05.2019
Pozemek v Dlouhé Stropnici má nového majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích prodal ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o výměře 3 820 m2 v Dlouhé Stropnici za 108 005 Kč.

ÚZSVM se podařilo nalézt nového majitele hrobového zařízení

14.05.2019
ÚZSVM se podařilo nalézt nového majitele hrobového zařízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prachaticích nalezl nového majitele pro hrobové zařízení.

ÚZSVM byl jmenován správcem celé pozůstalosti po ženě z Písku

14.05.2019
ÚZSVM byl jmenován správcem celé pozůstalosti po ženě z Písku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Písku byl usnesením Okresního soudu v Písku jmenován za účelem výkonu správy pozůstalosti, správcem celé pozůstalosti zemřelé bez závěti.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci po 96 příhozech frézu s podávacím zařízením

13.05.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci po 96 příhozech frézu s podávacím zařízením
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci prodal v elektronické aukci starší spodní frézu s podávacím zařízením od výrobce TOS Svitavy za 13 000 Kč.

ÚZSVM prodal v Litohošti dva pozemky pod garážemi

10.05.2019
ÚZSVM prodal v Litohošti dva pozemky pod garážemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově prodal na konci roku 2018 v Litohošti dva pozemky o celkové výměře 40 m2 za 4 200 Kč. Pozemky se nacházejí pod garážemi, které jsou ve vlastnictví kupujících.

ÚZSVM v Pelhřimově poskytl nové prostory rodinné poradně a charitě

10.05.2019
ÚZSVM  v Pelhřimově poskytl nové prostory rodinné poradně a charitě
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pomohlo vyřešit nedostatek prostor dvěma místním organizacím sídlících v budově ÚZSVM - Psychocentru – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina a Oblastní charitě Pelhřimov.

ÚZSVM získal zlatý řetízek se skleněným srdíčkem

07.05.2019
ÚZSVM získal zlatý řetízek se skleněným srdíčkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převzal na základě usnesení soudu jako odúmrť dědictví po ženě, která zemřela v roce 2016 v Domově pro seniory v Proseči – Obořišti.

ÚZSVM v Českých Budějovicích prodal automobil za trojnásobek vyvolávací ceny

07.05.2019
ÚZSVM v Českých Budějovicích prodal automobil za trojnásobek vyvolávací ceny
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo z propadlé soudní úschovy osobní automobil tovární značky BMW 530D 560L.

ÚZSVM prodal v Pištíně pozemek se stromy napadenými kůrovcem

06.05.2019
ÚZSVM prodal v Pištíně pozemek se stromy napadenými kůrovcem
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v prvním kole výběrového řízení s aukcí pozemek o rozloze 1 277 m2 v katastrálním území Pištín za 46 000 korun.

ÚZSVM převzal od státních organizací majetek za více než 45 milionů

06.05.2019
Budějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v roce 2018 od organizačních složek státu 247 majetkových položek v celkové účetní hodnotě 45 791 442 Kč.