Neděle, 22. září 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

ÚZSVM převedl na Písecku pozemky pod komunikacemi

13.12.2007
ÚZSVM převedl na Písecku pozemky pod komunikacemi
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedli v letech 2006 - 2007 celkem 88 pozemků pod komunikacemi o výměře 83.880 m˛.

Pozemky v autocampingu vynesly téměř čtyři miliony korun

03.12.2007
Pozemky v autocampingu vynesly téměř čtyři miliony korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za téměř čtyři miliony korun 65 pozemků v katastrálním území Měšice u Tábora.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí

30.11.2007
ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal zastavěné pozemky pod tábořištěm Městu Soběslav za cenu 78 tisíc korun.

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví pozemků a komunikací

26.11.2007
ÚZSVM sjednocuje vlastnictví pozemků a komunikací
ÚZSVM převedl na jihu Čech pozemky pod komunikacemi na obce a kraj. ÚZSVM se bezúplatným převodem podařilo sjednotit vlastníka pozemků s vlastníkem silničních těles.

Puncovní úřad převzal od ÚZSVM další šperky

23.11.2007
Puncovní úřad převzal od ÚZSVM další šperky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), předal Puncovnímu úřadu v Praze šperky v hodnotě téměř 18 tisíc korun.

Na převedeném pozemku vznikne limnigrafická stanice

20.11.2007
Na převedeném pozemku vznikne limnigrafická stanice
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), převedl státnímu podniku Povodí Vltavy pozemek v katastrálním území Tučapy u Soběslavi.

ÚZSVM sjednocuje vlastnické vztahy

31.10.2007
ÚZSVM sjednocuje vlastnické vztahy
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), převedli bezúplatně pozemky pod místními komunikacemi.

ÚZSVM napomohl vzniku malé vodní elektrárny

23.10.2007
ÚZSVM napomohl vzniku malé vodní elektrárny
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), prodal vodní náhon za 50 tisíc korun v katastrálním území Němětice.

ÚZSVM převedl pozemky obci

16.10.2007
ÚZSVM převedl pozemky obci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl 27 pozemků obci Mlýny v katastrálním území Mlýny u Choustníku v účetní hodnotě více než jeden milion korun.

Chýnov může vybudovat hřiště

24.09.2007
Chýnov může vybudovat hřiště
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodali ve výběrovém řízení pozemek v katastrálním území Chýnov u Tábora.

ÚZSVM převedl pozemek

20.09.2007
ÚZSVM převedl pozemek
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Pelhřimov (ÚP České Budějovice), bezúplatně převedli do vlastnictví Města irovnice pozemek pod místní komunikací.

ÚZSVM bezúplatně převedl část Hradu Strakonice

09.08.2007
Územní pracoviště České Budějovice, eviduje celkem 36 kulturních památek. Účetní hodnota budov je více než 19 milionů 377 tisíc korun, pozemků téměř 3 miliony korun, tedy celkem 22 miliony 377 tisíc korun.

ÚZSVM se podařilo prodat dům z odúmrti za 900 tisíc korun

26.07.2007
ÚZSVM se podařilo prodat dům z odúmrti za 900 tisíc korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice) se podařilo prodat ve výběrovém řízení rodinný dům z odúmrti za částku 901 tisíc korun.

ÚZSVM prodal další majetek po OkÚ

12.07.2007
ÚZSVM prodal další majetek po OkÚ
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice) prodal ve výběrovém řízení bývalé rekreační zařízení v katastrálním území Leština u Strmilova.

ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, již 5 let hájí zájmy státu

11.07.2007
Dne 1. 7. 2007 uplynulo pět let od vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb. za účelem zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány a správními úřady a dále, aby hospodařil s majetkem státu.

ÚZSVM přispěl do státní kasy částkou vyšší než 700 tisíc korun

27.06.2007
ÚZSVM přispěl do státní kasy částkou vyšší než 700 tisíc korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), nabyl jako odúmrť podle ustanovení § 462 občanského zákoníku finanční hotovost uloženou na vkladních knížkách zesnulého v celkové výši 700 tisíc korun.

ÚZSVM prodal další majetek z odúmrti

25.06.2007
ÚZSVM prodal další majetek z odúmrti
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice) prodali ve výběrovém řízení rodinný dům za 370 tisíc korun.

ÚZSVM prodal roubenou chalupu v Pošumaví

21.06.2007
ÚZSVM prodal roubenou chalupu v Pošumaví
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), prodali roubenou chalupu v obci Zálesí u Drážova.

Cesty ke hřbitovu již vlastní město

04.06.2007
Cesty ke hřbitovu již vlastní město
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedli pozemky pod komunikacemi v areálu lesního hřbitova Bradlo do vlastnictví Města Kamenice nad Lipou.

Nový ředitel Územního pracoviště České Budějovice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkovýc

04.06.2007
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, má od dnešního dne nového ředitele. Ing. Zdeněk Prokopec byl do funkce jmenován Ing. Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem ÚZSVM.