Čtvrtek, 20. června 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

Výtěžek z prodeje konopí ÚZSVM převede na zvláštní účet na odškodnění obětí trestných činů

11.10.2018
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) V Českých Budějovicích připadl na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze výtěžek z trestné činnosti. Skupina obžalovaných pěstovala a rozšiřovala nelegální konopí.

Firma ZDRUOP s.r.o. odkoupila od státu zbývající pozemky ve svém areálu ve Vodňanech

10.10.2018
Firma ZDRUOP s.r.o. odkoupila od státu zbývající pozemky ve svém areálu ve Vodňanech
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Strakonicích prodal společnosti ZDRUOP s.r.o. dva pozemky nacházejících se v areálu společnosti v ulici Stožická ve Vodňanech.

Z prodeje pozemku v Suchdolu nad Lužnicí získal ÚZSVM téměř 11 tisíc korun

09.10.2018
Z prodeje pozemku v Suchdolu nad Lužnicí získal ÚZSVM téměř 11 tisíc korun
Za prodej malého pozemku v Suchdolu nad Lužnicí, který je součástí plochy veřejného prostranství, získalo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci téměř 11 tisíc Kč.

Vyřazený nábytek našel svého kupce

08.10.2018
Vyřazený nábytek našel svého kupce
Ve skladu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Strakonicích byl již delší dobu uskladněn vyřazený kancelářský nábytek, o který nikdo neměl zájem. Po vydání rozhodnutí o nepotřebnosti byl nabídnut k prodeji formou elektronického aukčního systému.

ÚZSVM převzal zabezpečení přechodu pro chodce od Ředitelství silnic a dálnic

05.10.2018
ÚZSVM převzal zabezpečení přechodu pro chodce od Ředitelství silnic a dálnic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích přebírá části pozemků, které se staly pro činnost ŘSD již nepotřebné.

ÚZSVM obohatil sbírky Vojenského historického ústavu předměty z pozůstalosti zemřelého důstojníka

05.10.2018
ÚZSVM obohatil sbírky Vojenského historického ústavu předměty z pozůstalosti zemřelého důstojníka
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře předalo Vojenskému historickému ústavu v Praze soubor předmětů s vojenskou tematikou. Všechny movité věci, jejichž hodnotu ocenil soudní znalec částkou 64 833 Kč, získal ÚZSVM jako odúmrť.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu přes milion korun z prodeje pozemků u bytových domů

03.10.2018
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu přes milion korun z prodeje pozemků u bytových domů
Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích odvedlo do státního rozpočtu částku 1 092 000 Kč získanou z prodeje pozemků v obci Hůry.

ÚZSVM převzal v Prachaticích rozsáhlý majetek Národního institutu pro další vzdělávání

02.10.2018
ÚZSVM převzal v Prachaticích rozsáhlý majetek Národního institutu pro další vzdělávání
Prostřednictvím referátu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích byl do hospodaření ÚZSVM převeden od Národního institutu pro další vzdělávání majetek v hodnotě téměř 25 milionů korun. Jedná se o čtyři provozní budovy, dvě garáže a 15 pozemků, včetně rozlehlého sportovního areálu, které institut zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro svoji činnost už nepotřebuje. V souladu se zákonem o majetku státu všechny objekty převzal ÚZSVM.

ÚZSVM v Českých Budějovicích prodal ve výběrovém řízení dvě řadové garáže za více než půl milionu Kč

01.10.2018
ÚZSVM v Českých Budějovicích prodal ve výběrovém řízení dvě řadové garáže za více než půl milionu Kč
Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích nabídlo ve výběrovém řízení k prodeji zájemcům z řad veřejnosti dvě řadové garáže v krajském městě. Každá garáž byla nabízena v samostatném výběrovém řízení s aukcí za vyhlášenou minimální kupní cenu 130 000 Kč. O každou garáž projevilo zájem 14 zájemců.

ÚZSVM převzal rekreační objekt v Třeboni

27.09.2018
ÚZSVM  převzal rekreační objekt v Třeboni
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci převzal od Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje bývalé rekreační středisko s pozemkem o výměře 1 360 m2.

Město Žirovnice koupilo tři pozemky u rekreačního tábora

27.09.2018
Město Žirovnice koupilo tři pozemky u rekreačního tábora
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově nabízel ve výběrovém řízení s následnou aukcí pozemky nacházející se v těsném sousedství rekreačního tábora ležícího východně od města Žirovnice u rybníka Budín. Vyhlašovaná minimální kupní cena za soubor tří pozemků činila 115 000 Kč.

ÚZSVM řešil užívací vztahy k pozemkům v okresu Jindřichova Hradce

26.09.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci uzavřel za období května až srpna roku 2018 celkem dvacet nájemních smluv s celkovým inkasem téměř 370 tisíc korun českých.

Díky spolupráci ÚZSVM s hasiči byl v Písku pokácen nebezpečný strom

21.09.2018
Díky spolupráci ÚZSVM s hasiči byl v Písku pokácen nebezpečný strom
Na písecký referát Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se urgentně obrátila obyvatelka jednoho bytového domu v Písku s oznámením, že za bouřky a silného větru se ulomila větev ze stromu na pozemku ve správě ÚZSVM a spadla na parcelu u jejich domu.

V Českých Budějovicích se daří prodávat majetek ve výběrových řízeních s aukcí

20.09.2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích uspořádal v první polovině roku 2018 celkem celkem 36 výběrových řízení s následnou aukcí.

ÚZSVM prodal vlastníkům staveb původní církevní majetek v obci Větřní

19.09.2018
ÚZSVM prodal vlastníkům staveb původní církevní majetek v obci Větřní
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích prodalo čtyři pozemky v obci Větřní pocházející z bývalého církevního majetku.

Prodej malého pozemku na samotě ve Světcích vynesl 10 tisíc Kč

12.09.2018
Prodej malého pozemku na samotě ve Světcích vynesl 10 tisíc Kč
V katastrálním území Světce prodalo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci malý pozemek o výměře přes 180 m2 za rovných 10 tisíc Kč. Jednalo se o přímý prodej části pozemku navazující na zahradu u chalupy. Územním plánem obce je prodaná část pozemku řešena jako plocha zemědělská.

Státu připadlo dědictví, jehož součástí je i téměř 750 tisíc korun uložených v bance

07.09.2018
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových začalo pracovat na případu odúmrti po zemřelém M. P., narozeném v roce 1997 s evidovaným místem trvalého pobytu na obecním úřadu.

Hledá se nový domov pro pětiletou fenku

06.09.2018
Hledá se nový domov pro pětiletou fenku
Prachatickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany zvířat o přestupku týraná pětiletá fenka křížence německého ovčáka. Kendy, černá fenka s hnědými znaky, byla dlouhodobě zanedbávána. Byla držena v bytě v 1. patře, v podstatě bez venčení. Chovatelkou nebylo ani zajištěno ošetření silného zánětu v obou uších, což má za následek zhoršený sluch zvířete. Fena se v současné době jeví jako neslyšící. Kendy je dočasně umístěna ve vimperských městských kotcích.

Obce a města na Strakonicku získaly bezúplatně pozemky od státu

31.08.2018
Obce a města na Strakonicku získaly bezúplatně pozemky od státu
Strakonické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se v prvním pololetí letošního roku zaměřilo na převody pozemků pod tělesy komunikací, která jsou ve vlastnictví měst a obcí.

Prodejem bytu v Protivíně navýšil ÚZSVM příjem státního rozpočtu o 800 tisíc korun

29.08.2018
Prodejem bytu v Protivíně navýšil ÚZSVM příjem státního rozpočtu o 800 tisíc korun
Referát Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku prodal ve výběrovém řízení byt o velikosti 2+1 v Protivíně za kupní cenu 800 000 Kč.