Neděle, 22. září 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

ÚZSVM pomohl vydražit hudební nástroje

09.07.2019
ÚZSVM pomohl vydražit hudební nástroje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích spolupracoval při dražbě předmětů s Exekutorským úřadem Písek. V roce 2017 pověřil Okresní soud v Písku pracoviště ÚZSVM správou dědictví, a to až do doby dokončení dědického řízení.

Pomoc v rámci státu

08.07.2019
Pomoc v rámci státu
Na písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se obrátila Krajská hygienická stanice (KHS) Jihočeského kraje s žádostí o spolupráci při zajištění parkovacích míst pro tři služební vozidla.

Hasiči pomohli ÚZSVM s kácením stromů na Andělské stoce

08.07.2019
Hasiči pomohli ÚZSVM s kácením stromů na Andělské stoce
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) využilo na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR už opakovaně pomoci hasičů při odstranění nebezpečných stromů. Naposledy hasiči z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomohli ÚZSVM pokácet osm nebezpečných stromů, především olší a lip, které se nacházely na pozemku patřícím státu v Soběslavi v lokalitě zvané Andělská stoka. Stromy byly ve velmi špatném stavu a hrozilo jejich zřícení na frekventovanou silnici mezi Táborem a Českými Budějovicemi.

ÚZSVM prodal pozemek v Klenově za 51 tisíc korun

03.07.2019
ÚZSVM prodal pozemek v Klenově za 51 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci prodal ve výběrovém řízení pozemek v Klenově za 51 tisíc korun.

ÚZSVM převedl pozemkovému úřadu rybník Struhovec

03.07.2019
ÚZSVM převedl pozemkovému úřadu rybník Struhovec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převedl Státnímu pozemkovému úřad část rybníka Struhovec nedaleko Humpolce.

O vyřazené nářadí je na Strakonicku zájem

03.07.2019
O vyřazené nářadí je na Strakonicku zájem
Další elektronické aukce movitých věcí, které se uskutečnily na Strakonicku, byly úspěšné. Z celkem třinácti vyhlášených elektronických aukcí na prodej nepotřebných věcí, byl největší zájem o ty, v nichž se nabízelo nářadí.

ÚZSVM provádí kontrolní prohlídky administrativních budov

01.07.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových provádí kontrolní šetření státních institucí, které jsou umístěny v administrativních budovách. Centrální registr administrativních budov je nástroj k efektivnějšímu hospodaření a sledování procesů nakládání s majetkem státu. V tomto systému zaměstnanci v Českých Budějovicích pravidelně provádějí revizi zaevidovaných dat a analyzují dopady navrhovaných dislokačních řešení.

ÚZSVM prodal věci z trestné činnosti

01.07.2019
ÚZSVM prodal věci z trestné činnosti
Českobudějovickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadly na základě usnesení Okresního soudu v Prachaticích za přečin krádeže a poškození cizí věci různé předměty.

O pozemek po zaniklém státním podniku svedli zájemci napínavý souboj

01.07.2019
O pozemek po zaniklém státním podniku svedli zájemci napínavý souboj
Velký zájem o koupi pozemku po bývalém státním podniku JITKA, bavlnářské závody, zaznamenalo jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Automotoklub Malý Jordán odkoupil od státu pozemky

28.06.2019
Automotoklub Malý Jordán odkoupil od státu pozemky
ÚZSVM v Táboře prodal Automotoklubu Malý Jordán dva pozemky za kupní cenu 239 000 Kč.

Bývalý církevní pozemek koupily Vlksice

27.06.2019
Bývalý církevní pozemek koupily Vlksice
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo za 31 870 Kč obci Vlksice nedaleko Milevska pozemek o výměře 150 m2 pod stavbou obecního úřadu a obecní knihovny.

Noví majitelé převzali rozsáhlý skladový areál ve Lnářích na Strakonicku

26.06.2019
Noví majitelé převzali rozsáhlý skladový areál ve Lnářích na Strakonicku
Na základě výběrového řízení s aukcí získali noví majitelé z Plzeňska do podílového spoluvlastnictví skladový areál v obci Lnáře. Tento majetek získal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2015 na základě Usnesení vlády ČR od Ministerstva zdravotnictví jako nepotřebný majetek.

Měnič napětí si prostřednictvím elektronické aukce našel nového majitele

25.06.2019
Měnič napětí si prostřednictvím elektronické aukce našel nového majitele
Úřad pro zastupování státu ve světech majetkových v Táboře prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému měnič napětí propadlý státu z trestné činnosti.

Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice

24.06.2019
Povodí Vltavy získá chatu pod vodní nádrží Sedlice
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v loňském roce od Ministerstva financí pozemek, jehož součástí je stavba chaty nedaleko obce Sedlice u Želivi. Převzatý objekt je součástí rekreačního areálu ve vlastnictví státu s právem užívání pro státní podnik Povodí Vltavy a tvoří jeden funkční a technický celek s vodním dílem Sedlice na řece Želivce.

Další úspěšně vyřešený případ nedostatečně identifikovaného vlastníka v Hrdějovicích

24.06.2019
Další úspěšně vyřešený případ nedostatečně identifikovaného vlastníka v Hrdějovicích
Českobudějovickému pracovišti se podařilo úspěšně vyřešit zápis nedostatečně identifikovaných vlastníků, který byli uvedeni na celkem čtyřech listech vlastnictví pro katastrální území Hrdějovice.

ÚZSVM převzal od Ředitelství silnic a dálnic

20.06.2019
ÚZSVM převzal od Ředitelství silnic a dálnic
Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Ředitelství silnic a dálnic ČR devět pozemků o celkové výměře 1 446 m2, které byly pro ŘSD nepotřebné.

Garáž z dědictví vydala své tajemství

19.06.2019
Garáž z dědictví vydala své tajemství
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převzalo do správy zděnou řadovou garáž v Pelhřimově, která jako odúmrť připadla do vlastnictví státu. Původnímu majiteli garáž sloužila jako skladiště.

Důležitost pozemku není v jeho velikosti

18.06.2019
Důležitost pozemku není v jeho velikosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích převzal od Ředitelství silnic a dálnic pozemek o rozloze 19 m2.

Z Tábora až do Teplic za šachovou partií

18.06.2019
Z Tábora až do Teplic za šachovou partií
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému oblíbenou společenskou hru šachy.

Zamokřený pozemek v Nakolicích koupili sousedé

17.06.2019
Zamokřený pozemek v Nakolicích koupili sousedé
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo úspěšné při prodeji majetku v Nakolicích nedaleko Nových Hradů.