Čtvrtek, 20. června 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

O pozemky v okolí paulánského kláštera se bude starat město Nová Bystřice

30.04.2019
O pozemky v okolí paulánského kláštera se bude starat město Nová Bystřice
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo městu Nová Bystřice ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 911 m2 v katastrálním území Klášter za kupní cenu 155 000 Kč. Prodejem pozemků, které tvoří veřejné prostranství, se podařilo scelit městské pozemky v památkově cenné oblasti.

ÚZSVM přebírá rozsáhlý majetek od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v obci Želiv

30.04.2019
ÚZSVM přebírá rozsáhlý majetek od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v obci Želiv
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převzal od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod v obci Želiv budovu občanské vybavenosti se dvěma nájemními byty a přilehlou zahradu v ceně 334 017 Kč.

Komařice získaly budovu obecního úřadu

26.04.2019
Komařice získaly budovu obecního úřadu
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo formou přímého prodeje obci Komařice budovu místního obecního úřadu včetně pozemku a navazujících objektů za 430 000 Kč.

ÚZSVM napomohl ke zlepšení vzhledu návsi v Suchdole nad Lužnicí

25.04.2019
ÚZSVM napomohl ke zlepšení vzhledu návsi v Suchdole nad Lužnicí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci prodal za 66 300 korun městu Suchdol nad Lužnicí dva pozemky pod částí návsi v osadě Klikov. Prodej parcel usnadnil rekonstrukci celého prostranství, které bylo dlouhodobě zchátralé.

Další úspěšná elektronická aukce malého pozemku na jihu Čech

24.04.2019
Další úspěšná elektronická aukce malého pozemku na jihu Čech
Na pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích se podařilo úspěšně prodat pozemek v Jílovicích za 9 999 korun.

Noví majitelé zrekonstruovali dům od ÚZSVM

18.04.2019
Noví majitelé zrekonstruovali dům od ÚZSVM
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se již v roce 2013 ujalo dědictví, jehož součástí byla nemovitá kulturní památka v památkově chráněném území Českých Budějovic.

ÚZSVM prodal v Táboře pozemky pod garážemi

17.04.2019
ÚZSVM prodal v Táboře pozemky pod garážemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Táboře prodal majitelům garáží v Táboře pozemky v hodnotě bezmála 70 000 Kč a dopomohl tak sjednotit pozemky ve vlastnictví státu s garážemi na nich stojícími ve prospěch jejich majitelů.

Jihočeský kraj a města získaly bezúplatně další pozemky od státu

17.04.2019
Budějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pokračuje v převodech pozemků pod komunikacemi.

ÚZSVM prodal tři pozemky v Dlouhé Stropnici za 450 tisíc korun

15.04.2019
ÚZSVM prodal tři pozemky v Dlouhé Stropnici za 450 tisíc korun
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prodalo v prvním kole výběrového řízení tři pozemky o celkové výměře 2 745 m² v Dlouhé Stropnici za 450 000 korun.

ÚZSVM ve Strakonicích poskytlo neziskové organizace větší prostory ve své budově

15.04.2019
ÚZSVM ve Strakonicích poskytlo neziskové organizace větší prostory ve své budově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích poskytl neziskové organizaci PREVENT 99 prostory o výměře více jak 90 m2 v přístavbě své budovy, která se nachází přímo v centru města Strakonice.

Jihočeský kraj získal od ÚZSVM pozemek v areálu školy

12.04.2019
Jihočeský kraj získal od ÚZSVM pozemek v areálu školy
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech převedlo Jihočeskému kraji bezúplatně se zavazujícími podmínkami pozemek v katastrálním území Hněvkovice u Týna nad Vltavou o výměře 1776 m².

Díky spolupráci ÚZSVM a GFŘ se efektivně využívají státní administrativní budovy

11.04.2019
Díky spolupráci ÚZSVM a GFŘ se efektivně využívají státní administrativní budovy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Českých Budějovicích spolupracuje s Generálním finančním ředitelstvím na efektivním rozmístění státních úředníků. ÚZSVM přispěl k vytvoření podmínek pro práci nově zřízeného oddělení Finančního úřadu v Milevsku.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci dvě čalouněné stoličky

10.04.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci dvě čalouněné stoličky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v elektronické aukci dvě dřevěné stoličky s čalouněným sedákem za 59 Kč. Stoličky připadly státu na základě odúmrti.

ÚZSVM v Pelhřimově převedl pozemky státnímu podniku Povodí Vltavy

09.04.2019
ÚZSVM v Pelhřimově převedl pozemky státnímu podniku Povodí Vltavy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově předal státnímu podniku Povodí Vltavy celkem šest pozemků, které tvoří koryto významného vodního toku Martinický potok.

Střížov získal od státu pozemky k vybudování požární nádrže

09.04.2019
Střížov získal od státu pozemky k vybudování požární nádrže
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích převedl bezúplatně ve veřejném zájmu obci Střížov dva pozemky o celkové výměře 556 m², v účetní hodnotě 5 560 Kč.

ÚZSVM pomohl prodejem pozemků na střelnici obci Opařany

08.04.2019
ÚZSVM pomohl prodejem pozemků na střelnici obci Opařany
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal obci Opařany dva pozemky za téměř 20 000 Kč. Iniciativou ÚZSVM tak došlo ke sjednocení šestnácti pozemků.

ÚZSVM vypátral osobu oprávněnou z věcného břemene u zděděné nemovitosti, která byla 20 let po smrti

05.04.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku získal na základě usnesení Okresního soudu v Písku dům v Pohoří u Mirovic včetně pozemku a zahrady jako tzv. odúmrť.

Zaměstnanci ÚZSVM v Pelhřimově přispěli na pomoc nemocným dětem

04.04.2019
Zaměstnanci ÚZSVM v Pelhřimově přispěli na pomoc nemocným dětem
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově se zapojili do sbírky Nadačního fondu Chance 4 Children, který pomáhá nemocným a sociálně znevýhodněným dětem.

Pozemky ve výrobním areálu v Lišově vynesly státu přes tři miliony korun

03.04.2019
Pozemky ve výrobním areálu v Lišově vynesly státu přes tři miliony korun
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích prodalo šest pozemků nacházejících se v oploceném výrobním a skladovém areálu v Lišově, čímž přispělo do státního rozpočtu částkou 3 250 000 Kč.

Pozemky na Besednické hoře zůstávají obcím

28.03.2019
V únoru letošního roku vyhlásil Ústavní soud nález, který se týkal církevních restitucí lesních pozemků na Besednické hoře v okrese Český Krumlov. Tyto pozemky spoluvlastní městys Besednice a město Trhové Sviny.